TAILIEUCHUNG - Các bài toán ứng dụng của tích phân (Bài tập và hướng dẫn giải)

Tham khảo tài liệu các bài toán ứng dụng của tích phân (bài tập và hướng dẫn giải) , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BTVN NGÀY 13-04 Ứng dụng của tích phân. Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y=x2-4x+5 và 2 tiếp tuyến của (P) tại A(1;2) và B(4;5). Bài 2: Cho hình phẳng tạo bởi hai đường: y=2x-x2 và y=0. Tính thể tích khi đem hình phẳng quay quanh Ox. .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HDG CÁC BTVN BTVN NGÀY 13-04: Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y=x2-4x+5 và 2 tiếp tuyến của (P) tại A(1;2) và B(4;5). HDG Phương trình 2 tiếp tuyến lần lượt là: y=-2x+4 và y=4x-11 Tọa độ giao điểm của chúng là: C(5/2;-1) Diện tích hình cần tìm = tam giác ABC – S’ S’= diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB. Ta có: Bài 2: Cho hình phẳng tạo bởi hai đường: y=2x-x2 và y=0. Tính thể tích khi đem hình phẳng quay quanh Ox. HDG .Hết TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010 Page 2 of 3 – Ngôi trường chung của học trò Việt 1