TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty 2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị 3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty 4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty 5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng 6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác . | MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty./. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty 2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị 3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty 4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty 5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng 6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác 7. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam 8. Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm 9. Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty bán lẻ 10. Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm vi phụ trách 11. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng 12. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty 13. Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng 14. Tổ chức việc Xác định và triển khai các hành động KPPN 15. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty 16. Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty. 17. Đánh giá nhân viên dưới quyền 18. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan 19. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc IV/ Tiêu chuẩn: Phẩm chất cá nhân Yêu cầu Trình độ học vấn Đại học Trình độ chuyên môn Bách khoa, kinh tế, ngoại thương, luật. Trình độ ngoại ngữ Sử dụng được tiếng Anh Kinh nghiệm thực tế Có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí tương đương. Hiểu biết sản phẩm. Có kỹ năng quản lý Yêu cầu khác Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 2 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN