TAILIEUCHUNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT: PERGOLA XINH CHO VƯỜN

Bạn muốn có một chiếcpergola bằng gỗ xinh xắn tô điểm cho khu vườn của bạn. Thật đơn giản. Bước 1: Chọn vị trí và đặt cột Chọn địa điểm thuận lợi trong vườn để dựng pergola, san phẳng nền và đánh dấu 4 vị trí đặt cột. Đào lỗ kích thước sâu 50 cm và mỗi chiều rộng 20 cm ở những vị trí cột. Rải một ít đá sỏi hoặc đá răm cho chắc chân. Đặt những cây cột kích thước 10 x 10 cm vào lỗ. Chèn những đoạn gỗ vào để giữ cột thẳng đứng rồi đổ bê. | TRANG TRÍ NỘI THẤT PERGOLA XINH CHO VƯỜN Bạn muốn có một chiếcpergola bằng gỗ xinh xắn tô điểm cho khu vườn của bạn. Thật đơn giản. Bước 1 Chọn vị trí và đặt cột Chọn địa điểm thuận lợi trong vườn để dựng pergola san phẳng nền và đánh dấu 4 vị trí đặt cột. Đào lỗ kích thước sâu 50 cm và mỗi chiều rộng 20 cm ở những vị trí cột. Rải một ít đá sỏi hoặc đá răm cho chắc chân. Đặt những cây cột kích thước 10 x 10 cm vào lỗ. Chèn những đoạn gỗ vào để giữ cột thẳng đứng rồi đổ bê tông vào. Chờ cho bê tông khô ít nhất 24 tiếng rồi mới làm những công việc tiếp theo. Bước 2 Lắp dầm Cắt những thanh gỗ 25 x 5 cm để làm dầm. Có thể trang trí trước đầu các thanh dầm theo ý thích. Dùng vam để cố định tạm các thanh dầm vào cột rồi khoan lỗ bắt vào nhau. Dùng buloong đầu tròn M8 là tốt nhất. Bước 3 Lắp xà dọc Cắt những thanh gỗ 5 x 12 cm làm xà dọc. Cũng có thể trang trí các thanh xà trước cho đẹp. Đặt các thanh xà lên dầm và bắt chặt bằng các vít gỗ dài. Bước 4 Lát sàn Bước này có thể thực hiện trước hoặc sau hai bước ở trên đều được. Để có một chiếc sàn đẹp hãy tham khảo bài Tự lát lối .