TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 9

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | a Mặt trời b Khối sắt nóng chảy c Bóng đèn nê - on của bút thử điện d Câu a và c e Tất cả các nguồn trên 813. ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính có tác dụng a Tạo chùm tia sáng song song b Tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính c Tăng cường độ sáng d Tạo nguồn sáng điểm e Câu a và b 814. Phép phân tích quang phổ có những ưu điểm nào sau đây a Phân tích thành phần của hợp chất hoặc hỗn hợp phức tạp cả về định tính lẫn định lượng. b Nhanh độ chính xác cao c Không làm hư mẫu vật đem phân tích d Phân tích được những vật rất nhỏ hoặc ở rất xa e Tất cả các câu trên 815. Để xác định nhiệt độ của nguồn sáng bằng phép phân tích quang phổ người ta dựa vào yếu tố nào sau đây a Quang phổ liên tục b Quang phổ hấp thu c Quang phổ vạch phát xạ d Sự phân bố năng lượng trong quang phổ e Câu a và d 816. Những chất nào sau đây phát ra quang phổ liên tục a Chất khí có áp suất lớn ở nhiệt độ cao b Chất rắn ở nhiệt độ thường c Hơi kim loại ở nhiệt độ cao d Chất lỏng bị nén mạnh e Chất khí ở áp suất thấp bị kích thích 817. Để xác định thành phần của 1 hợp chất khí bằng phép phân tích quang phổ vạch phát xạ của nó. Người ta dựa vào a Số lượng vạch b Màu sắc các vạch c Độ sáng tỉ đối giữa các vạch d Vị trí các vạch e Tất cả các yếu tố trên 137 818. Nhận định nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại a Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra b Là bức xạ không nhìn thấy được có bức sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng đó. c Tác dụng lên phim ảnh d Bản chất là sóng điện từ e ứng dụng trong các lò sấy 819. Ta có thể kích thích cho nguyên tử phân tử của các chất phát sáng bằng cách cung cấp năng lượng dưới dạng a Nhiệt năng Tất cả các câu trên. b Điện năng c Cơ năng d Quang năng e 820. Tìm nhận định sai khi nói về ứng dụng ứng dụng của tia tử ngoại a Tiệt trùng b Kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại c Làm ống nhôm tác phản ứng hóa học d Chữa bệnh còi xương e Xúc 821. Tia Rơnhen ứng được ứng dụng trong máy chiếu X quang là dựa vào các tính chất nào sau đây a Có khả năng đâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN