TAILIEUCHUNG - Phần mềm Acview_ Chương 1: Cơ sở phần mềm của Acview Gis

Tham khảo tài liệu 'phần mềm acview_ chương 1: cơ sở phần mềm của acview gis', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 1. Cơ sở của phần mềm Acview GIS Nguyễn Hồng Phương Đặng Văn Hữu Phần mềm Acview GIS NXB Đại học quôc gia Hà Nội 2006. Từ khoá Phần mềm Acview Gis. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. Chương 1 CƠ SỞ CỦA PHẦN MỀM ARCVIEW GIS ArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa . ARCVIEW LÀ GÌ lý GIS với một giao diện đồ họa thân thiện tiện lợi cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu cho phép trình bày các kết quả cuối cùng dưới dạng các bản đồ có chất lượng cao. Về ESRI ArcView là sản phẩm của Viện nghiên cứu các hệ thống môi trường ESRI Mỹ. Đây cũng chính là nơi sản sinh ra những phần mềm xử lý GIS nổi tiếng trong đó có ArcINFO. ArcView được cung cấp cùng với một tập dữ liệu mẫu. Tập dữ liệu Tập dữ liệu mẫu mẫu này được sử dụng để giải các bài tập thực hành thao tác với phần mềm ArcView. Tuy nhiên bạn cũng có thể thực hành ArcView sử dụng những dữ liệu đã có sẵn của mình. Phương pháp làm việc mới với các dữ liệu ArcView cho phép nhận thức các thông tin theo một cách thức hoàn toàn mới khám phá ra những mối quan hệ các mô hình và xu thế tưởng chừng như vô hình đằng sau các dữ liệu dạng văn bản bảng biểu hay các cơ sở dữ liệu. ArcView vượt ra ngoài khuôn khổ của một phần mềm vẽ bản đồ bằng máy tính cá nhân do có những chức năng khác như thực hiện các phép . Bạn có gì với ArcView phân tích không gian xác lập địa chỉ bằng tham chiếu địa lý và hiển thị trên bản đồ tạo mới và chỉnh sửa các dữ liệu không gian và thuộc tính xây dựng các bản đồ chuyên đề và tạo các sản phẩm đầu ra có chất lượng cao. Giao diện đồ họa cho người sử dụng Giao diện đồ hoạ cho người sử dụng củaArcView cho phép thực hiện các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
256    8    0    16-01-2021