TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 175

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 175', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bạn nên chú ý đến những thay đổi ở trên thanh tuỳ biến công cụ khi mỗi công cụ được chọn. Magic Brush Công cụ Magic Brush tạo ra vùng mặt nạ một cách rất thông minh xung quanh hình nền của tấm hình bằng cách đọc những màu Keep và Drop trên Palette. Đây là một trong những công cụ mạnh nhất trong hộp công cụ bởi vì nó cho phép bạn có toàn quyền kiểm soát đường viền của vùng mặt nạ. Sử dụng công cụng Magic Brush khi nào hình nền trước và nền sau có sự khác biệt đủ lớn để chọn màu và vùng Drop hoặc Keep. Sử dụng công cụ Magic Brush - Chọn công cụ Magic Brush trong hộp công cụ và kéo trong tấm hình hoặc - Nhấp đúp vào công cụ Magic Brush trong hộp công cụ để áp dụng hiệu ứng của nó trên toàn bộ tấm hình. Ở tấm hình trên bạn có thể bắt đầu tô vùng bên trái sau khi đã lấy mẫu cho màu và vùng Keep và Drop. Đánh dấu vào hộp thoại Use color decontamination sẽ giúp bạn giữ màu tóc trong khi xoá hình nền. Nếu có quá nhiều hình nền bị giữ lại bạn có thể giảm bớt Threshold hoặc chọn một màu Drop khác. Bạn có thể undo từng vùng riêng lẻ của bất cứ nét vẽ nào bằng cách nhấn phím Delete hoặc Ctrl - Z. Undo toàn bộ nét vẽ bằng cách nhấn Shift-Delete hoặc Shift-Ctrl-Z. Trong tấm hình bông hoa hồng bạn có thể bắt đầu vẽ dọc theo đường biên giữa vùng Keep và Drop sau đó chuyển sang Bucket để tẩy những phần hình nền còn sót lại hoặc đơn giản nhấp đúp công cụ để áp dụng cho cả tấm hình. về chế độ Masking Hầu hết những côgn cụ của Mask Pro hoặt động đều là trông chế độ Erase màu xanh hoặc chế độ Restore màu đỏ với chế độ hiện hành được thể hiện ở vùng nhỏ trong hộp công cụ. Ở chế độ Erase công cụ sẽ tẩy những pixel thành trong suốt - là việc mà bạn muốn. Trong chế độ Restore những pixel nào đã bị xoá sẽ được hiện lại và trả lại trạng thái ban đầu cho hình. Nó hoạt động gần giống như công cụ History Brush trong Photoshop. Nhấp chuột vào phần này của hộp công cụ sẽ thay đổi chế độ từ Erase sang Restore hoặc sang chế độ kết hợp Erase Restore nửa đỏ nửa xanh . Tuỳ biến cuối cùng này chỉ có .