TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương VIII: Chức hệ thống thu thuế của nhà nước

Bài giảng Chương VIII: Chức hệ thống thu thuế của nhà nước tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hệ thống thu thuế nhà nước; kiểm tra, thanh tra thuế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | Cơ sở pháp lý: Luật quản lý thuế số 78 ngày 29/11/2006 có hiệu lực 01/7/2007 CHƯƠNG VIII: CHỨC HỆ THỐNG THU THUẾ CỦA NHÀ NƯỚC Quản lý thống nhất. Đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế và các chế độ thu do Nhà nước ban hành. Theo mô hình thống nhất từ quản lý biên chế, kinh phí chi tiêu, chế độ chính sách, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ. I. HỆ THỐNG THU THUẾ NHÀ NƯỚC. 1. Nguyên tắc thành lập. . Tổng cục thuế. . Cục thuế. . Chi cục thuế. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuế. HỆ THỐNG THU THUẾ NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính Tổng Cục thuế Các vụ Cục kho bạc Phòng chức năng Phòng nghiệp vụ Cục thuế Sở Tài chính vật giá Chi cục kho bạc Phòng chức năng Phòng nghiệp vụ Phòng trực tiếp thu Phòng Tài chính Chi Cục thuế Chi nhánh kho bạc Tổ kế hoạch tổng hợp Tổ kế toán thống kê Tổ kiểm tra xử lý Tổ hành chính tài vụ Tổ, đội, trạm thu quan hệ trực tiếp quan hệ phối hợp . Hải quan thuộc Bộ Tài chính. . Cơ cấu tổ chức. - Tổng Cục hải quan. - Cục Hải quan. - Hải quan cửa khẩu, đội kiểm soát. 3. Bộ máy thu thuế quan. . Địa bàn hoạt động. . Phạm vi hoạt động. . Nhiệm vụ và quyền hạn. Kiểm tra thuế là xem xét tình hình thực tế của đối tượng được kiểm tra để có nhận xét đánh giá ưu nhược điểm nhằm nâng cao hiệu lực của thuế hơn nữa. Thanh tra thuế: Là hoạt động kiểm soát thực tế nhằm xem xét việc làm của đối tượng chịu thanh tra để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những hàng vi trái với luật, quy định của Nhà nước. II. KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ. 1. Khái niệm. . Kiểm tra, thanh tra nội bộ ngành thuế. . Kiểm tra thanh tra đối tượng nộp thuế. 2. Nội dung. Cám Ơn Sự Chú Ý Của Các Anh, Chị. Thank You

TỪ KHÓA LIÊN QUAN