TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập HK1 Hóa học lớp 8

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo đề cương ôn tập học kỳ 1 Hóa học lớp 8 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước, kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm trong giảng dạy. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN Hoá học 8 A. LÝ THUYẾT 1. Khái niệm nguyên tử phân tử nguyên tử khối phân tử khối. - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm - Hạt nhân tạo bởi proton p và nơtron - Trong mỗi nguyên tử p e - - Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. - Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân. - Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt. - Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. - Phân tử là hạt hợp thành của hầy hết các chất các đơn chất kim loại. có hạt hợp thành là nguyên tử. - Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. 2. Thế nào là đơn chất hợp chất. Cho ví dụ - Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ khí hiđro lưu huỳnh kẽm natri . - Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ Nước tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O. 3. Công thức hóa học dùng biểu diễn chất Đơn chất A đơn chất kim loại và một vài phi kim như S C . Đơn chất Ax phần lớn đơn chất phi kim thường x 2 Hợp chất AxBy AxByCz . - Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất trừ đơn chất A và cho biết Nguyên tố tạo ra chất. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối. 4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức. - Hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hóa trị của H chọn làm một đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị - Quy tắc hóa trị Trong công thức hóa học tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. a b - Biểu thức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.