TAILIEUCHUNG - Mốt xây dựng uy tín doanh nghiệp

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần, doanh thu nhiều công ty nhìn xa trông rộng bắt đầu quan tâm đến xây dựng uy tín doanh nghiệp vì món tài sản vô hình này có thể làm giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu chênh lệch từ 30% đến 70%. | Mốt xây dựng uy tín doanh nghiệp Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu phát triển thị phần doanh thu. nhiều công ty nhìn xa trông rộng bắt đầu quan tâm đến xây dựng uy tín doanh nghiệp vì món tài sản vô hình này có thể làm giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu chênh lệch từ 30 đến 70 . Giá của uy tín FedEx và UPS đều là những công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển phát hàng hoá. Nhưng theo đánh giá về uy tín doanh nghiệp do Công ty tư vấn truyền thông Worldwide CCW có trụ sở đóng ở New York điểm uy tín trung bình của UPS là 79 1 cao hơn FedEx - chỉ đạt 75 7 điểm - vì có khả năng chuyển phát hàng hoá toàn cầu đáng tin cậy hơn. Trong khi đó dù nổi tiếng vì có giá hàng hoá rẻ và kinh doanh hiệu quả nhưng Wal-Mart chỉ được 71 8 điểm uy tín thấp hơn tập đoàn bán lẻ đối thủ Target 5 7 điểm do gần đây Wal-Mart thường bị chỉ trích bóc lột sức lao động của nhân viên. Coca-Cola thường xuyên thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo nên chỉ đạt được 62 điểm uy tín trong khi Pepsi đạt được 76 điểm. Từ năm 2003 CCW bắt đầu nghiên cứu phương pháp chấm điểm uy tín của doanh nghiệp theo thang điểm 100 dựa trên ba yếu tố chính tạo nên uy tín cho doanh nghiệp là hiệu quả hoạt động hiệu quả tài chính và chất lượng quản lý. Sau đó CCW đối chiếu sự tăng giảm điểm uy tín với sự tăng giảm giá cổ phiếu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn để xác định ảnh hưởng của uy tín doanh nghiệp với giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Câu hỏi Uy tín của một công ty đáng giá như thế nào đã được các so sánh của CCW giải đáp. Nếu FedEx được uy tín như UPS cổ phiếu của FedEx sẽ tăng 2 7 và giá trị của FedEx sẽ tăng 936 triệu USD. Trong khi đó nếu Wal-Mart có uy tín như Target cổ phiếu của Wal-Mart sẽ tăng 4 9 và giá trị của tập đoàn này sẽ tăng 9 7 tỉ USD. Và nếu uy tín được như Pepsi CocaCola sẽ có giá trị cổ phiếu tăng 3 3 và giá trị của Coca-Cola sẽ là 4 tỉ USD. Công ty tăng uy tín cổ phiếu tăng giá Hãng hàng không Southwest Mỹ là một ví dụ điển hình về thành công trong xây dựng uy tín. Từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN