TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

 Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Xác định mô hình hồi quy" trình bày các nội dung: Khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính, phân phối xác xuất cảu các ước lượng, nội dung chi tiết bài giảng này.     | KINH TẾ LƯỢNG Chương 1 XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HÒI QUY . KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ LƯỢNG 4 Thuật ngữ tiếng Anh Econometrics có nghĩa là đo lường kinh tế. Nói rộng hơn kinh tế lượng liên quan đến -Ị pỆ Ước lượng các quan hệ kinh tế Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về hành vi Dự báo hành vi của biến sô kinh tế 5 13 2015 3 38 PM 2 . TRÌNH BÀY PHƯƠNG PHÁP LUẬN 444 -CỦA kinh tế lượng Hình . Phương pháp luận của kinh tế lượng 3 5 13 2015 3 38 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN