TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Ứng dụng hiện tượng phát xạ lạnh - Màn hình phát xạ trường (FED)

Bài thuyết trình Ứng dụng hiện tượng phát xạ lạnh - Màn hình phát xạ trường (FED) bao gồm những nội dung về FED Principles, Cathode, Emission, Pixels, Metal Tips, Carbon Nanotube, FED advantages, FED – Technology Options. | ứng dụng hiện tượng phát xạ lạnh Màn hình phát xạ trường FED GVHD Lê Văn Hiếu HVTH Nguyễn Quang Khải ATTRIBUTES Độ phân giải cao Độ sáng cao Góc nhìn lớn Tốc độ ghi cao larGe colour gamut Độ tương phản cao Kích thước và khối lượng nhỏ . Tiêu tốn năng lượng thấp Giá thành thấp FED T T Ẳ .1 1 V Hiên thị ma trận Góc nhìn lớn Độ phân giải và độ sáng cao EXCELLENT COLOUR GAMUT Công nghệ chưa hoàn .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    44    0    24-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.