TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế

Bài giảng "Thanh toán và tín dụng quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thanh toan quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương, thanh toán quốc tế, điều kiện thanh toán quốc tế. nội dung chi tiết. | Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế Đại học quốc gia Hà Nội Khoa kinh tế ---------------o0o--------------- CHƯƠNG 1: Tổng quan về thanh toan quốc tế. - Mọi quốc gia không thể tự sản xuất và cung cấp những thứ mà mình cần - Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội => Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, xã hội. Hình thành Quan hệ kinh tế quốc tế. => Một nước sẽ nhập khẩu những sản phẩm mà họ chưa sản xuất được, đồng thời xuất khẩu những sản phẩm mà họ có ưu thế về lao động-> quan hệ buôn bán (ngoại thương). sự hình thành thanh toán quốc tế - Hoạt động ngoại thương được kết thúc bằng việc bên mua thanh toán, nhận hàng, bên bán giao hàng, nhận tiền theo các điều kiện đã thoả thuận - Vì tiền tệ sử dụng trong thanh toán quốc tế có thể là đồng tiền của nước người bán, nước người mua hoặc nước thứ ba, nên hình thành hoạt động kinh doanh ngoại hối. - Qua phân tích trên cho thấy, hoạt động thanh toán quốc tế bắt nguồn từ hoạt động ngoại thương và đến lượt nó lại hỗ trợ và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.