TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu và khám phá Nữ nhi quốc ở Vân Nam (Trung Quốc)

Cứ tưởng Nữ nhi quốc Tây Lương chỉ có trong tác phẩm “Tây Du ký” của nhà văn Ngô Thừa Ân, ngờ đâu ngoài đời cũng có một Nữ nhi quốc “người thật việc thật” tại tỉnh Vân Nam xinh đẹp của Trung Quốc. Những cư dân của vương quốc này là người thuộc dân tộc Mosuo, sống xung quanh hồ Lư Cô (Lugu) thơ mộng có khu rừng xanh thẳm bao quanh (thuộc huyện Ningliang, ngoại ô thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam). . | Tìm hiêu và khám phá Nữ nhi quốc ở Vân Nam Trung Quốc Cứ tưởng Nữ nhi quốc Tây Lương chỉ có trong tác phẩm Tây Du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân ngờ đâu ngoài đời cũng có một Nữ nhi quốc người thật việc thật tại tỉnh Vân Nam xinh đẹp của Trung Quốc. Những cư dân của vương quốc này là người thuộc dân tộc Mosuo sống xung quanh hồ Lư Cô Lugu thơ mộng có khu rừng xanh thẳm bao quanh thuộc huyện Ningliang ngoại ô thành phố Lệ Giang tỉnh Vân Nam . Muốn đến vương quốc của phụ nữ này phải cưỡi ngựa đi thuyền và lội bộ. Có lẽ nhờ đường đi cách trở xa xôi nên họ sống hầu như tách biệt với thế giới phồn hoa bên ngoài và những hối hả tất bật của cuộc sống hiện đại cũng ít ảnh hưởng đến nền văn hóa tập tục ngàn năm của họ. Hồ Lư Cô theo tiếng Mosuo là hồ Mầu Thân hồ người mẹ của dân tộc Mosuo có diện tích rộng đến 48km vuông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN