TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7358:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7358:2003 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, có khối lượng không tải nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất không vượt quá 50 km/h và dung tích làm việc của xi lanh không vượt quá 50 cm3. Mời các bạn tham khảo. | .