TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Ellipsometry

Bài giảng Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn: Ellipsometry gồm 3 phần với những nội dung về các trạng thái phân cực của ánh sáng và cách biểu diễn chúng; sự thay đổi trạng thái phân cực của ánh sáng khi truyền qua các yếu tố quang học và khi phản xạ và truyền qua mẫu và màng mỏng; Ellipsometry – các loại Ellipsometer. | r nr Phân 1 CÁC TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA ÁNH SÁNG VÀ CÁCH BIỂU DIỄN CHÚNG Phân 2 SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI PHÂN CỰC CỦA Ánh Sáng KHI TRUYỀN QUA CÁC YẾU TỐ QUANG HỌC VÀ KHI PHẢN XẠ VÀ TRUYỀN QUA MẪÂU VÀ MÀNG MỎNG nr T Phân 3 ELLIPSOMETRY -CÁC LOẠI ELLIPSOMETER Phần 1. ĨKCÁC TRẠNG THÁI PHÂN cực CỦA ÁNH SÁNG CÁCH BIỂU DIỄN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    50    1    19-09-2021