TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 174

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 174', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công cụ của Mask Pro và các Palette Hầu hết những lệnh bạn sẽ dùng trong Mask Pro 3 được sắp xếp trong hộp công cụ Keep và Drop Color Palette Navigator và Tool Option Palette. Phím tắt được hiển thị ở dưới hai dấu ngoặc đơn. Xem thêm phần Mask Pro 3 Quick Reference Card để học toàn bộ phím tắt của chương trình. Tạo một vùng mặt nạ Mask Pro khác biệt về cơ bản với những ứng dụng hoặc Plug-in về tạo mặt nạ hiện có. Mask Pro là một ứng dụng trực giác sử dụng công nghệ kết hợp màu sắc. Bạn chỉ đơn giản chọn màu mà bạn muốn giữ hoặc bỏ và sau đó bắt đầu tạo mặt nạ. Chọn màu giữ hoặc bỏ Để nhanh chóng định nghĩa màu bạn muốn giữ và bỏ sử dụng Keep và Drop Eyedropper và hoặc Keep và Drop Highlighter. Keep và Drop Eyedropper và Color palette Chấm nhỏ màu xanh xác định vùng màu sẽ được giữ và không bị tẩy đi bằng công cụ Magic Brush và Magic Wand. Chấm nhỏ màu đỏ Drop Eyedropper xác định những màu sẽ không được giữ và bị tảy đi bởi những công cụ trên. Khi bạn lựa chọn những vùng của một tấm hình với công cụ Eyedropper những vùng đó sẽ được ghi lại trong Keep và Drop Palette. A Hình mẫu B Tắt tập hợp màu C Mở tập hợp màu D Màu không xác định Để xác định màu Keep và Drop - Chọn một công cụ Eyedropper và nhấp chuột vào tấm hình. - Shift -Click để thêm màu khác vào tập hợp màu của bạn hoặc đánh dấu vào hộp kiểm Tool Option xem trang 12 để biết thêm chi tiết - Kéo xung quanh tấm hình để xác định những màu trung tính. Nhấp đúp vào một màu trong Palette để xác định một giá trị màu cụ thể sử dụng cho công cụ chọn màu. - Những màu bạn muốn xoá hoặc giữ trong một vùng của một tấm hình có thể rất khác biệt với những màu ở vùng khác. Thay vì thay đổi màu mẫu khi bạn làm việc xung quanh một tấm hình bạn có thể tạo một tập hợp màu cho những vùng khác nhau của tấm hình. - Tập hợp màu có thể được tắt hoặc mở dễ dàng bằng cách nhấp chuột vào LED - ở bên trái của mỗi tập hợp. Để tạo một tập hợp màu - Nhấp chuột vào nút New Set hoặc kéo một mãu màu bất kỳ vào nút New Set. Để tăt hoặc bật một