TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa HK 1 Toán 2 - Trường TH Thiện Hưng A năm 2012

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo, đề thi giữa học kì 1 Toán 2 - Trường TH Thiện Hưng A năm 2012 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | Thứ ngày tháng 10 năm 2012 Trường TH Thiện Hưng A KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I Họ và tên MƠN: TỐN - KHỐI 2 Lớp 2A THỜI GIAN: 40 PHÚT(khơng kể thời gian phát đề) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM * Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu1: Số liền trước của 40 là a. 41 b. 40 c. 39 Câu 2: Số liền sau của 59 là a. 58 b. 60 c. 59 Câu 3: Độ dài bút chì là: a. 12mm b. 12cm c. 12dm Câu 4 : Điền dấu >, b. Dấu 18 + 8 ? 9 + 8 = 8 + 9 7 + 9 > 9 + 6 Bài 3: Điền số (1 điểm) 4 dm = 40cm 2dm 6 cm = 26cm Bài 4 (2 điểm) Bài giải Mai cân nặng là: (0,5 điểm) 26 + 4 = 30 (kg) (1 điểm) Đáp số: 30 kg (0,5 điểm)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN