TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 173

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 173', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www. vietphotoshop. com Extensis Mask Pro là công cụ tốt nhất để tạo vùng lựa chọn và mặt nạ cho Adobe Photoshop. Phần hướng dẫn nhanh này sẽ giúp bạn làm quen với khả năng kết hợp màu sắc tiên tiến và công nghệ loại vùng ô nhiễm . Phần này cũng giới thiệu cho bạn những tính năng mới đã được cải tiến nó cho phép bạn quyền kiểm soát hoàn toàn những đường viền trong suốt của đối tượng và màu nền của nó. Và bạn sẽ học những kỹ năng cơ bản của việc tạo vùng lựa chọn và mặt nạ một cách chính xác nhất. Mặt nạ là gì Tạo mặt nạ là một quá trình lựa chọn và sau đó xoá đi những phần của hình ảnh. Thông thường bạn chọn một phần của tấm hình bạn muốn giữ và xoá đi những phần bạn muốn bỏ. Và sau đó bạn có thể ghép nó với hình gì bạn muốn. Ví dụ bạn có thể đặt một chiếc xe lên trên đỉnh núi hoặc một người trong bộ áo tắm bikini vào vùng băng giá nhất của bắc cực. Điều làm cho Mask Pro rất hiệu quả là khả năng sử dụng bất cứ công cụ nào cho bất cứ công việc tách hình nào. Tạo vùng lựa chọn cho một con chim xanh trong cánh rừng màu xanh đòi hỏi những kỹ năng khác với việc tách một chiếc xe màu xanh ra khỏi nền là bãi cát trên sa mạc. Mask Pro có công cụ mà bạn cần và cho hình ảnh mà bạn muốn tách. Phần mềm Mask Pro khi được cài đặt sẽ hoạt động như một plugin của Photoshop. Do vậy khi bạn muốn khởi động chương trình thì hãy khởi động Photoshop trước và sau đó vào Filter Extensis Những cái mới của Mask Pro 3 Color Decontamination - Tăng khả năng tạo vùng lựa chọn ở những đường viền bán trong suốt như là tóc và những vật trong suốt như thuỷ tinh - Tách đối tượng ra khỏi màu nền từ những Pixel màu loại bỏ hiệu ứng đường viền bao quanh .