TAILIEUCHUNG - Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn

Tài liệu "Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn" nhằm hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện một bản kiểm điểm cho ban chấp hành chi đoàn qua từng nhiệm kì. Mời các bạn tham khảo chi tiết. | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA *** Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN: NHIỆM KỲ (20 – 20 ) BẢN KIỂM ĐIỂM BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 20 -20 ------------------------ 1. Tình hình BCH chi đoàn: 2. Về ưu điểm: 3. Về khuyết điểm và tồn tại: 4. Nguyên nhân: 5. Hướng khắc phục: Trên đây là những mặt làm được và chưa làm được của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ qua. Rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các Đại biểu và toàn thể Đại hội nhằm giúp cho BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới có được những kinh nghiệm quý báu để phục vụ công việc một cách có hiệu quả hơn. Trân trọng cám ơn! BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 20 -20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN