TAILIEUCHUNG - Điều trị ngoại khoa các bệnh tim (Kỳ 6)

Các bệnh tim bẩm sinh có tím phổi đậm : Nhóm này gồm các bệnh : · Đổi chỗ động mạch chủ và động mạch phổi : động mạch phổi sinh ra từ thất trái, động mạch chủ sinh ra từ thất phải. · Thất phải hai đường ra : cả động mạch chủ và đm phổi đều sinh ra ở thất phải , thất trái teo nhỏ và thông với thất phải bằng lỗ thông liên thất to. · Thất trái hai đường ra : cả động mạch chủ và động mạch phổi đều sinh ra từ thất trái , thất phải teo nhỏ và thông với. | IA J I 1 r 1 A. 1 Ä Điêu trị ngoại khoa các bệnh tim Kỳ 6 Các bệnh tim bẩm sinh có tím phổi đậm Nhóm này gồm các bệnh Đổi chỗ động mạch chủ và động mạch phổi động mạch phổi sinh ra từ thất trái động mạch chủ sinh ra từ thất phải. Thất phải hai đường ra cả động mạch chủ và đm phổi đều sinh ra ở thất phải thất trái teo nhỏ và thông với thất phải bằng lỗ thông liên thất to. Thất trái hai đường ra cả động mạch chủ và động mạch phổi đều sinh ra từ thất trái thất phải teo nhỏ và thông với thât trái bằng lỗ thông liên thất to. Chỉ có một tâm thất . Thân chung động mạch. Rối loạn sinh lý bệnh nhóm này nặng nề vì máu đm bị trộn máu tĩnh mạch từ buồng tim phải sang và do quá nhiều máu lên phổi dẫn đến tăng áp lực phổi nặng nề làm bệnh nhân chết vì phù phổi cấp hoặc tăng sức cản của mao mạch phổi làm mất khả năng trao đổi khí của phổi. Bệnh nhân thương chết trong năm đầu tiên của cuộc đời nếu như không được điều trị. Nhóm này cũng có hai phương pháp điều trị phẫu thuật tạm thời và phẫu thuật triệt để . Phẫu thuật tạm thời. Nếu áp lực phổi tăng cao gây phù phổi phẫu thuật đánh đai thân động mạch phổi làm hẹp bớt đường động mạch phổi để giảm bớt máu lên phổi. Nếu các dị tật này có kèm theo động mạch phổi gây thiếu oxy thì tiến hành các phẫu thuật tạm thời như trong bệnh tim -phổi sáng. Trong dị tật đổi chỗ động mach chủ và động mạch phổi phẫu thuật cắt vách liên nhĩ phẫu thuật Blalock - Hanlon hoặc mở rộng lỗ thông liên nhĩ bằng bóng thông tim kỹ thuật Rashkin để đưa máu từ nhĩ trái sang nhĩ phải xuống thất phải và vào động mạch chủ cung cấp o xy cho cơ thể Phẫu thuật triệt để . Nhằm tạo lại tuần hoàn theo nguyên tắc sinh lý. Đổi chỗ động mạch chủ và động mạch phổi. Phục hồi sinh lý ở tâm nhĩ đưa máu của hai tĩnh mạch chủ chảy về nhĩ trái và đưa máu các tĩnh mạch phổi về nhĩ phải phẫu thuật Mustard và phẫu thuật seining Phục hồi sinh lý ở tâm thất nếu như đổi chỗ hai động mạch có kèm theo thông liên thât sẽ lợi dụng lỗ thông liên thất để làm đường hầm đưa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN