TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 171

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 171', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Technical Support Forum http vbb Hiệu ứng hào quang 1. Các bạn mở 1 file mới với Ctrl N với kích thước là 400x400 2. Nhấn X sau đó nhấn D - sau đó nhấn G để sử dụng công cụ gradian - kích và kéo chuột từ trên xuống như hình 3. Sau đó vào Filter Distort Wave - đặt những giá trị như sau Generations là 10 Type là Square - hình 4. Sau đó vào Filter-Distort-Polar Coordinates kích OK - sau đó nhấn Ctrl I để đảo màu Tiếp đó vào Image Mode RGB color 5. sau đó nhấn Ctrl U để vào Hue Saturation kích chọn colorize sau đó đặt giá trị như sau theo thứ tự từ trên xuống 220 -30 -0 . 6. Kích chuột phải vào layer background sau đó nhấn Duplicate nhân đôi layer - chọn layer 1 vừa tạo ra đó - sau đó vào Filter Distort Twirl - đặt giá trị là -57 Ok - hình 7. Trên bảng layer trong ô blend mode các bạn chọn Color Dogle - hình KẾT QUẢ Mọi thắc mắc - xin vào forum Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG KÍNH Tạo một lớp mới 400 400. nhấn D từ bàn phím ỗể thiết lập màu foreground và background thành ỗen và trắng. Fill màu ỗen cho lớp background. Áp dụng Filter Render Lens Flare và thiết lập nhý sau Tiếp theo chọn Filter Distort Wave và thiết lập Áp dụng Hue Saturation Ctrl U Duplicate lớp background và thiết lập Screen Chọn lớp trên cùng vào Edit Stransform Rotate 90 CW Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG LUỒNG SÁNG rất đẹp nếu như các bạn biết phối cảnh - như hình này đã được tui hoà trộn với chế độ overlay và screen 1. Mở 1 file mới với độ lớn là 200x200 pixel 2. Nhớ để nền trước là nền trắng nền sau là nề đen Nhấn X .Vào Filter - render - Clound - sau đó vào Filter-distort - wave thiết lập thông số như sau Type Sine Number of Generators 17 wavelength- Min 490 Max 639 amplitude- 20 49 scale- Horiz. 100 Vert. 100 Undefined Areas Repeat Edge Pixle hình minh hoạ 3. Nhấn Ctrl U để vào Hue Saturation - kích chọn colorize và thiết lập thông sô từ trên xuống lần luợt là 236 31 -8 . Hình 4. Bạn sẽ được như vầy nếu không