TAILIEUCHUNG - Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN về việc đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 34 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN THIẾT KẾ MÁY NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ THÀNH VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 50 CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ tại Công văn số 144 CV TCCB-LĐ ngày 29 tháng 3 năm 2000 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ. Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ sau đây gọi tắt là Viện là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với ngân hàng kho bạc Nhà nước. - Tên giao dịch Quốc tế Institute of Energetical and Mining Machines viết tắt là IEMM. - Trụ sở chính của Viện đặt tại 565 đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội. - Cơ sở sản xuất thực nghiệm tại xã Trung Văn huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. - Cửa hàng đại lý và giới thiệu sản phẩm kinh doanh dịch vụ vật tư thiết bị tại 176 đường nguyễn Trãi quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Điều 2. Ngành nghề chủ yếu của Viện - Nghiên cứu thiết kế chế tạo sửa chữa phục hồi thiết bị phụ tùng phụ kiện cơ khí điện phục vụ cho ngành Năng lượng và Mỏ và các ngành kinh tế khác - Nghiên cứu thiết kế tổ chức đào tạo và ứng dụng các sản phẩm điện tử tin học tự động hoá điều khiển các thiết bị công nghệ - Thiết kế chế tạo sửa chữa phục hồi xây dựng tiêu chuẩn kiểm định thiết bị phòng nổ và an toàn nổ - Hợp tác khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyên ngành cơ khí - Tham gia lập quy hoạch phát triển cơ khí ngành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN