TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 1

Tài liệu này mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, với những câu trắc nghiệm được phân bổ khắp trương trình học sẽ giúp các bạn cũng cố và nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cung như Đại học - Cao đẳng sắp tới. | Câu hỏi trắc nghiệm phần cơ học dao động 1. Dao động là chuyển động a. có quỹ đạo là đường thẳng. b. được lặp lại như cũ sau một khoảng thời gian nhất định. c. Lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một điểm cố định. d Qua lại quanh một vị trí bất kỳ và có giới hạn trong không gian. 2. Chuyển động nào sau đây là dao động tuần hoàn a Chuyển động đều trên đường tròn. b Chuyển động của máu trong cơ thể c Chuyển động của quả lắc đồng hồ. d Sự dung của cây đàn. 3. Dao động tự do điều hòa là dao động có a Tọa độ là hàm cô sin của thời gian. b Trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. c Vận tốc lớn nhất khi ở ly độ cực đại. d Năng lượng dao động tỉ lệ với biên độ. 4. Chu kỳ dao động là khoảng thời gian a Nhất định để trạng thái dao động được lặp lại như cũ. b Giữa 2 lần liên tiếp vật dao động qua cùng 1 vị trí. c Vật đi hết 1 đoạn đường bằng quỹ đạo. d Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ. 5. Tần số dao động là a Góc mà bán kính nối vật dao động với 1 điểm cố định quét được trong 1s. b Số dao động thực hiện trong 1 khoảng thời gian. c Số chu kỳ làm được trong 1 thời gian. 1 d Số trạng thái dao động lặp lại như cũ trong 1 đơn vị thời gian. 6. Để duy trì dao động của 1 cơ hệ ta phải a Bổ xung năng lượng để bù vào phần năng lượng mất đi do ma sát. b Làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sát. c Tác dụng lên hệ 1 ngoại lực tuần hoàn. d Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát. e Câu a và c đều đúng. 7. Hình bên là đồ thị vận tốc của 1 vật dao động điều hòa. Biên độ và pha ban đầu của dao động a 3 14 cm 0 rad b 6 68 cm y rad c 3 cm A rad d 4 cm - A rad e 2 cm - A rad 8. Khi nói về dao động cưỡng bức câu nào sau đây sai a Dao động dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. b Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực. c Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. d Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian. e Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động giảm. 9. Đối với 1 dao động điều hòa thì nhận định nào sau đây sai a Li độ bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN