TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 167

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 167', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Technical Support Forum http vbb GIỌT NƯỚC Mở một ảnh mà bạn muốn tạo giọt nước. Tiếp đó nhân đôi lớp đó lên Image Duplicate. Bây giờ đến việc chọn công cụ để tạo giọt nước. Click phải chuột vào Rectangle Tool và chọn Ellipse Tool Chọn đựơc công cụ rồi bạn hãy vẽ một hình ellipse ở bất cứ chỗ nào trên ảnh. Khi đã vẽ xong hình ellipse đầu tiên bạn hãy lên thanh Option bar Click chọn Add to Shape Area Và tiếp tục vẽ những hình ellipse số lượng tuỳ theo ý bạn. Bây giờ chúng ta se tạo hình giọt nước cho các hình ellipse. Click phải chuột vào Path Selection Tool và chọn Direct Select Tool Dùng công cụ này để Click vào cạnh của hình ellipse khi đó trên cạnh của hình ellipse se xuất hiện các ô vuông nhỏ bạn muốn chỉnh hình dạng theo chiều nào thì nhấn vào các ô vuông đó nó sẽ hiện ra các vector để bạn chỉnh Hãy làm như thế với tất cả những hình ellipse còn lại. Khi đã làm xong tất cả bạn sử dụng công tụ Direct Select Tool đó nhấn giữ phải chuột và kéo chọn tất cả những hình ellipse đã hình chỉnh. Để phần đường viền biến ẩn đi bạn hãy vào View Show Target Path và click vào Target Path để bỏ chọn bạn cũng có thể nhần cùng lúc tổ hợp phím Shift Ctrl H thì nó cũng có tác dụng tương tự . Nhấn Ctrl và click chuột vào lớp Shape 1 chính là lớp chứa những hình ellipse trong bảng Layers. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bảng Channels và nhấn Save selection as channel để tạo một kênh mới Kênh mới có tên Alpha 1 kênh nãy sẽ chứa những hình ellipse. Click vào Alpha 1 ở bảng Channels để làm cho kênh hoạt động. Sau đó nhấn Ctrl D để huy bỏ vùng chọn. Tiếp tục bạn lên Filter Blur Gaussian Blur với thiết lập Radius 5pixels và nhấn OK. Chọn Select All Ctrl A sau đó chọn Edit Copy và tạo một file ảnh mới để lưu kênh Alpha1 Ctrl N . Khi file ảnh mới mởi ra bạn chọn Edit Paste Ctrl V và hãy nhớ file ảnh này vào chỗ nào đó bạn hãy Save nó để ảnh ở định dạng .psd Đóng file ảnh mới đó lại và tiếp tục công việc ở bảng Channels bạn click chọn kênh RGB và quay trở lại .