TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật đo lường - TS. Nguyễn Hữu Công

Giáo trình Kỹ thuật đo lường được biên soạn nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị và phương pháp đo lường các đại lượng điện. Nội dung giáo trình phục vụ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử - Máy tính của các trường đại học. Đồng thời cũng giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện. | TS. NGUYỄN HỮU CÔNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI GIỚI THIỆU Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị và phương pháp đo lường các đại lượng điện. Nội dung giáo trình phục vụ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử - Máy tính của các trường đại học. Đồng thời cũng giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện. Khi viết giáo trình này chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm của các nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học đồng thời đã cập nhật những nội dung mới vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá vừa đảm bảo tính sát thực của các thiết bị đo cũng như phương pháp đo mà các cán bộ kỹ thuật đang vận hành trong thực tế. Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn nhưng giáo trình sẽ không tránh khỏi những khiêm khuyết. Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên để giáo trình này được hoàn thiện. Sau hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp đáng kể của Thạc sỹ Nguyễn Văn Chí cảm ơn Khoa Điện tử Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Tác giả 1 Chương 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG . Định nghĩa và phân loại thiết bị . Định nghĩa Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đối tượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị. Với định nghĩa trên thì đo lường là quá trình thực hiện ba thao tác chính Biến đổi tín hiệu và tin tức. - So sánh với đơn vị đo hoặc so sánh với mẫu trong quá trình đo lường. - Chuyển đơn vị mã hoá để có kết quả bằng số so với đơn vị. Căn cứ vào việc thực hiện các thao tác này ta có các phương pháp và hệ thống đo khác nhau. Thiết bị đo và thiết bị mẫu Thiết bị đo là một hệ thống mà đại lượng đo gọi là lượng vào lượng ra là đại lượng chỉ trên thiết bị là thiết bị đo tác động liên tục hoặc là con số kèm theo đơn vị đo thiết bị đo .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    11    0    16-01-2021