TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 166

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 166', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 13. Tạo layer temp lần 2 . Ctrl Click vào layer back Select Modify Contract nhập 15 Fill vùng chọn 333333 Dùng Rectangular tool xóa vùng chọn đi 14. Lặp lại bước dodge và burn với layer này . Sau khi có được selection mới với góc bo tròn . mình tạo layer mới gọi là screen_edge và fill 606060. Delete layer temp 15. Apply layer style 16. Tạo layer Screen back Ctrl click vào layer screen_edge và contract nó là 10px Dùng Rectangular marquee xóa xóa đi như hình 17. Dùng burn và dodge như các bước trên 18. Apply layer style Được 19. Tạo layer reflection Ctrl Click vào screen_back contract 10 px Select Feather 1px Chọn gradient quẹt từ trên xuống 20 . Tạo layer menu back nằm dưới layer back 21. Dùng Rectangular marquee select fixed size 300x50px đặt vào khúc giữa chỗ lõm Fill 606060 . Ctrl click vào layer back và ấn delete 22. Apply layer style cho layer menu back Được 23. Tạo layer light Dùng polygonal lasso vẽ 1 ô vuông trên hình Fill gradient foreground background black white 24. Ctrl T và kéo nó sao cho được như hình 26. Blur Gaussian blur 5px Ctrl J và Vào Edit Rotate Horrizontaly và kéo sang góc bên kia 27. Giờ công việc của bạn là add text vào layer menu back sao cho hợp . Trang trí chút ít ở phần dưới Đây là kết quả của mình - Klev Nguồn Designhut Technical Support Forum http vbb Gingerbread Mom Jacquelin Vanderwood 1 Start with a circle filled with brown. You can use the Paths palette or Fill for this depending on the tool used. 2 New layer. For the arms use the Rounded Rectangle tool to create it then use the Direct Selection tool to fix the shape. Use the Paths palette to fill. Duplicate the shape and use Transform to flip it. Duplicate it again for the legs but use Transform to enlarge it width wise. 3 On a separate layer create a square then duplicate it and fill with another color. Merge the two layers. Duplicate the layer and flip horizontally. Merge the two layers. You should now have a checked pattern which I .