TAILIEUCHUNG - Giáo trình Cung cấp điện

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền kinh tế đang trên đà phát triển. Yêu cầu sử dụng điện và thiết bị điện ngày càng tăng. Việc trang bị kiến thức về hệ thống điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người, cung cấp điện năng cho các thiết bị của khu vực kinh thế, các khu chế xuất, các xí nghiệp là rất cần thiết. | Giáo trình Cung cấp điện http LỜI NÓI ĐẦU Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế đang trên đà phát triển. Yêu cầu sử dụng điện và thiết bị điện ngày càng tăng. Việc trang bị kiến thức về hệ thống điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người cung cấp điện năng cho các thiết bị của khư vực kinh thế các khu chế xuất các xí nghiệp là rất cần thiết. Với một vai trò quan trọng như vậy và xuất phát từ yêu cầu kế hoạch đào tạo chương trình môn học của Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật. Chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình Cung cấp điện gồm 5 chương với những nội dung cơ bản sau - Chương 1 Tính toán phụ tải điện - Chương 2 Tính toán tổn thất điện áp tổn thất công suất. - Chương 3 Lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện. - Chương 4 Nâng cao hệ số công suất. - Chương 5 Tính toán chiếu sáng. Giáo trình cung cấp điện được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và là tài liệu học tập của học sinh. Do chuyên môn và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những thiết sót vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách đạt chất lượng cao hơn. TÁC GIẢ Biên soạn Đỗ Như Trưởng 3 Giáo trình Cung cấp điện http GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CUNG CẤP ĐIỆN 1. LƯỚI ĐIỆN VÀ LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN Hệ thống điện bao gồm ba khâu nguồn điện truyền tải điện và tiêu thụ điện Nguồn điện là các nhà máy điện thuỷ điện nhiệt điện điện nguyên tử . và các trạm phát điện điêzen điện mặt trời. . Tiêu thụ điện bao gồm tất cả các đối tượng sử dụng điện năng trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống công nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp giao thông vận tải thương mại dịch vụ phục vụ sinh hoạt. Để truyền tải điện từ nguồn phát đến các hộ tiêu thụ người ta sử dụng lưới điện. Lưới điện bao gồm đường dây tải điện và trạm biến áp. Lưới điện nước ta hiện có nhiều cấp điện áp 0 4KV 6KV 10KV 22KV 35KV 110KV 220KV và 500KV. Một số chuyên gia cho rằng trong tương lai lưới điện Việt nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN