TAILIEUCHUNG - Gới thiệu mạng di động chuẩn GSM

Công nghệ GSM (Global System for Mobile communication) là công nghệ thông tin di động số toàn cầu do Viện tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) đưa ra năm 1991, hoạt động ở dải tần 900, 1800, 1900 MHz. Hiện tại GSM đã được phát triển nhanh chóng và đã được tiêu chuẩn hoá, áp dụng công nghệ số đảm bảo chất lượng thoại và sử dụng hiệu qủa tài nguyên hệ thống. Ngày nay, các mạng điện thoại di động sử dụng công nghệ GSM đã có mặt tại khoảng 135 nước trên thế giới | Nguyên lý chung của bộ mã hoá dựa trên cơ sở để tiết kiệm băng thông, người ta sẽ chỉ gửi đi các thông số cần thiết nhất để có thể khôi phục lại được tiếng nói ở đầu thu : thông số về cơ quan phát âm và xung kích thích bộ phận này. Muốn vậy, người ta sử dụng hai kiểu mã hoá kết hợp là mã hoá kiểu phát âm (Vocoder) và mã hoá dạng sóng (PCM đồng đều). Để thực hiện mã hoá kiểu phát âm, người ta cho các đoạn tiếng 20ms ở trên qua bộ lọc mã hoá tiền định tuyến tính LPC(Linear Prediction Coding) đảo so với cơ quan phát âm của con người để nhận được các xung kích thích. Các thông số của bộ lọc tuyến tính LPC thay đổi từ khối này đến khối khác và được gửi đi ở khung tiếng. Mặt khác, do các đoạn liên tiếp của tiếng nói là khá giống nhau nên thực tế chỉ cần gửi đi sự khác nhau giữa các đoạn liên tiếp này mà thôi. Do đó, chuỗi kích thích được chia thành các khối 5ms/40 mẫu đưa qua bộ lọc LTP, bộ lọc này thực hiện trừ đoạn tín hiệu hiện thời với đoạn được trễ Nr mẫu và được nhân với hệ số br. Các giá trị của Nr và br được truyền trong khung tiếng cứ 5ms một lần. Để có thể tương thích với tần số cơ bản của tiếng nói (do mỗi người nói khác nhau) nên trễ Nr phải vào khoảng 40 đến 120 mẫu (5 đến 15ms). Phần dư được đưa qua bộ lọc tần thấp và được lấy mẫu đều (RPE:Regular Pulse Excitation) với tần số lấy mẫu là 8/3kHz để lấy ra chuỗi kích thích.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN