TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT

Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả do Bộ Thương mại, Bộ Công An và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả | BỘ CÔNG AN-BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI Số 10 2000 TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN - BỘ KHOA HỌC CỏNG NGHỆ VÀ MÔIJRƯỜNG SỐ 10 2000 TTLT- BTM-BTC-BCA-BKHCNMT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31 1999 CT-TTG NGÀY 27 10 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Thi hành Chỉ thị số 31 1999 CT-TTg ngày 27 10 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả Bộ Thương mại Bộ Tài chính Bộ Công an và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện như sau I- NGUYÊN TẮC CHUNG 1- Đấu tranh chống hàng giả là nhiệm vụ của tất cả các Bộ ngành Uỷ ban nhân dân các cấp các đoàn thể chính trị xã hội các doanh nghiệp hộ kinh doanh và của toàn dân. 2- Mọi hành vi sản xuất gia công chế biến bao gói lắp ráp buôn bán tàng trữ xuất khẩu nhập khẩu vận chuyển quảng cáo tiếp thị khuyến mại hàng giả phát hiện được phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Tang vật là hàng giả phương tiện dụng cụ dùng vào việc sản xuất buôn bán hàng giả bị xử lý tịch thu trừ trường hợp đặc biệt có quy định riêng . Các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 3- Khi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả cơ quan có thẩm quyền xử lý phải căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan và tuân thủ đúng trình tự thủ tục thẩm quyền quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 4- Nếu vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định của Bộ Luật hình sự thì cơ quan kiểm tra phát hiện chuyển hồ sơ cùng với tang vật vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý hình sự. 5- Nghiêm cấm các tổ chức cá nhân sản xuất lưu thông hàng hoá không bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN