TAILIEUCHUNG - Địa lý lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

Nắm được sự ra đời của hiệp hội. Mục tiêu hoạt động và những thành tựu đạt được trong kinh tế. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia hiệp hội. Củng cố kỹ năng phân tích số liệu. | Bài 17 HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Nắm được sự ra đời của hiệp hội. Mục tiêu hoạt động và những thành tựu đạt được trong kinh tế. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia hiệp hội. Củng cố kỹ năng phân tích số liệu. II. CHUẨN BỊ : - Bản đồ các nước Đông Nam Á .Tranh ảnh các nước trong khu vực. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn định lớp: (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật. 2. Kiểm tra bài củ: (4ph) - Câu hỏi 1: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc? (vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển đất nước) - Câu hỏi 2: Quan sát cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu? 3. Bài mới: (35ph) - Giới thiệu: cho các em nhắc lại “câu chuyện bó đũa”, ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967, việc thành lập này tạo điều kiện thúc đẩy các nước cùng phát triển kinh tế. Hoạt động của GV và HS TG Nội dung Hoạt động 1: lớp -Xem cho biết: ? Năm nước đầu tiên tham gia vào ASEAN? Những nước nào gia nhập sau Việt Nam? (5 nước đầu tiên: Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Xingapo, Philippin) (nước gia nhập sau Việt Nam: Mianma, Lào, Campuchia) -Lúc đầu sáng lập hiệp hội là để hợp tác về quân sự giữa các nước, về sau mở rộng quan hệ nhiều mặt như: kinh tế . Hoạt động 2: lớp ? Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế? (Vị trí các nước gần gũi với nhau, đương giao thông thuận lợi) (truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng) (lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau) -Gia nhập vào khối giúp đỡ cho các nước chậm phát triển, chuyển giao công nghệ xây dựng những tuyến đường xuyên quốc gia. ? Xem bảng nhận xét về sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của các nước? (nước có thu nhập trên 1000 USD: Brunây, Malaixia, Thái Lan, Xingapo) (nước có thu nhập dưới 1000 USD: Campuchia, Inđônêxia, Lào, Philippin, Việt Nam) Hoạt động 3 : nhóm. ? Đọc phần 3 cho biết những thuận lợi của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với ASEAN? (sgk) ?Liên hệ thực tế đất nước, nêu một vài ví dụ về sự hợp tác ? (Đại hội thể thao Đông Nam Á lần 22 vào năm 2003 ơ Việt Nam, khách du lịch) 10’ 10’ 15’ 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. -Năm 1999 Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã có 10 nước thành viên và hợp tác cùng nhau để phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau. 2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội: -Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước. 3. Việt Nam trong ASEAN: -Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cần vượt qua. 4. CUÛNG COÁ (4ph) - Câu hỏi 1: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi qua thời gian như thế nào? (trước kia hợp tác về quân sự thì nay về cả kinh tế, ) - Câu hỏi 2: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN? 5. DẶN DÒ : (1ph) - Về nhà học bài này, lam bài tập 3 & 4 trang 61, chuẩn bị trước bài18.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN