TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN (Kỳ 2)

Triệu chứng lâm sàng: triệu chứng tại Bướu giáp: + Thông thường Bướu nằm ở vùng cổ trước và hai bên cổ,tương ứng với sụn giáp và các vòng sụn đầu tiên của khí trường hợp Bướu giáp nằm khuất sau xương ức nhưng một phần bướu vẫn xác định được ở trên hõm ức (bướu giáp chìm).Bướu giáp trong lồng ngực là Bướu nằm hoàn toàn trong trung thất,không sờ thấy được cả khi cho bệnh nhân ho hay gắng sức rặn. + Da trên mặt Bướu thường không thay Bướu to thì có thể thấy. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN Kỳ 2 chứng lâm sàng triệu chứng tại Bướu giáp Thông thường Bướu nằm ở vùng cổ trước và hai bên cổ tương ứng với sụn giáp và các vòng sụn đầu tiên của khí trường hợp Bướu giáp nằm khuất sau xương ức nhưng một phần bướu vẫn xác định được ở trên hõm ức bướu giáp chìm .Bướu giáp trong lồng ngực là Bướu nằm hoàn toàn trong trung thất không sờ thấy được cả khi cho bệnh nhân ho hay gắng sức rặn. Da trên mặt Bướu thường không thay Bướu to thì có thể thấy hình dáng của cổ bị biến dạng các tĩnh mạch cổ nông bị chèn ép căng to giãn rộng ngoằn ngoèo. Bề mặt Bướu thường là bướu hỗn hợp thì có thể sờ thấy nhiều nhân to nhỏ không đều. Mật độ Bướu thường mềm và đàn hồi. Khi Bướu mềm thì thường khó xác định rõ được ranh giới lúc này nên để bệnh nhân nằm ngửa có đệm gối dưới vai để ưỡn cổ nhờ đó xác định ranh giới dễ hơn. Hình thái của Bướu nếu là Bướu lan toả thì vẫn giữ được hình dáng của tuyến giáp nếu là Bướu nhân hay hỗn hợp thì thường có hình méo mó không đều làm biến dạng vùng cổ. Di động của Bướu Bướu giáp luôn di động theo nhịp nuốt đây là một triệu chứng quan trọng để xác định Bướu giáp. Độ lớn của Bướu có thể dựa vào các bảng phân loại sau để đánh giá độ lớn Bướu giáp - Bảng phân loại của tổ chức y tế thế giới 1979 Độ 0 Không sờ thấy tuyến giáp Độ Ia Không nhìn thấy nhưng sờ thấy được tuyến giáp to ra ít nhất là bằng đốt hai ngón cái của bệnh nhân. Độ Ib Sờ được dễ thấy được ở tư thế ngửa trường hợp Bướu giáp thể một nhân cũng được xếp vào mức độ này. Độ II Nhìn thấy rõ ngay khi đầu ở tư thế bình thường. Độ III Đứng xa đã nhìn thấy Bướu giáp. Độ IV Bướu giáp rất to. - Bảng phân loại của Khoa ngoại VQY 103 Độ I Sờ thấy Bướu khi bệnh nhân nuốt. Độ II Nhìn và sờ đều thấy rõ nhưng vòng cổ chưa thay đổi. Độ III Bướu lồi hẳn ra khỏi vòng cổ chiếm một diện tích rộng trước cổ xác định được kích thước. Độ IV Bướu to lấn quá xương ức làm thay đổi đáng kể hình dáng vùng cổ. Độ V .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN