TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Thông tư liên tịch số 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học - nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 52 2003 TTLT-BVHTT-BTC Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52 2003 TTLT-BVHTT-BTC NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TÁC PHẨM CÔNG TRÌNH VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT BÁO CHÍ THEO CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG Thực hiện Quyết định số 151 QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng sau khi có ý kiến thống nhất của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Công văn số 231 CV-ĐCT ngày 21 7 2003 liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật báo chí đã hoàn thành chưa hoàn thành hoặc được đặt hàng riêng theo chủ đề và khả năng sáng tạo của tác giả nhóm tác giả theo cơ chế đặt hàng thông qua Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Hội Nhà văn Việt Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Hội Nhạc sĩ Việt Nam Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Hội Điện ảnh Việt Nam Hội Kiến trúc sư Việt Nam Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam sau đây gọi chung là các Hội theo nguyên tắc . Đối với tác phẩm công trình văn học - nghệ thuật báo chí - Hỗ trợ đặt hàng cho các mảng đề tài thuộc Lịch sử dân tộc cách mạng kháng chiến và các thành tựu văn hoá văn nghệ báo chí Công cuộc đổi mới những nhân tố tích cực trong xã hội những nhân vật tiêu biểu của thời đại Thiếu niên nhi đồng dân tộc thiểu số. Các mảng đề tài khác được các Hội chấp thuận. - Các tổ chức xét duyệt hỗ trợ đặt hàng tác giả nhóm tác giả có đề cương cụ thể về đề tài nội dung kế hoạch thời hạn hoàn thành tác phẩm hoặc bản thảo tác phẩm. I. 2. Đối với các hoạt động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN