TAILIEUCHUNG - Chương 9: Các lọai sơ đồ mạng điện an tòan sử dụng trong nhà máy

Sơ đồ mạng điện IT ( Isolate Terre): là sơ đồ trung tính nguồn cách ly hoặc nối đất qua cuộn kháng, hay điện trở lớn và vỏ thiết bị được nối đất. Sơ đồ này khi phối hợp bảo vệ cắt nguồn trong trường hợp chạm đất được chia làm hai trường hợp: Trường hợp các tải chung một dây tiếp địa: dòng ngắn mạch chạm đất 2 pha có giá trị lớn cho nên sử dụng thiết bị bảo vệ ngắn mạch ( 50N, 51N)để cắt nguồn Trường hợp các tải có vỏ nối tiếp địa. | Chương 9 Các lọai sơ đồ mạng điện an tòan sử dụng trong nhà máy a. Sơ đồ mạng điện IT Isolate Terre là sơ đồ trung tính nguồn cách ly hoặc nối đất qua cuộn kháng hay điện trở lớn và vỏ thiết bị được nối đất. Sơ đồ này khi phối hợp bảo vệ cắt nguồn trong trường hợp chạm đất được chia làm hai trường hợp Trường hợp các tải chung một dây tiếp địa dòng ngắn mạch chạm đất 2 pha có giá trị lớn cho nên sử dụng thiết bị bảo vệ ngắn mạch 50N 51N để cắt nguồn Trường hợp các tải có vỏ nối tiếp địa riêng biệt dòng chạm đất đi qua đất nhỏ nên dùng thiết bị bảo vệ dòng rò 51G để cắt nguồn. Sơ đồ mạng này được áp dụng cho hệ thống điện áp cấp tại điểm trung tính nguồn của 2 máy biến áp 22 được nối đất qua điện trở giới hạn dòng NGR Neutral Grounding Resistor với dòng điện là 10A. b. Sơ đồ mạng điện TN - C Trung tính nguồn nối đất - vỏ thiết bị nối trung tính - dây tiếp địa và trung tính đi chung 1 dây đến thiết bị dây common . c. Sơ đồ TN-S Trung tính nguồn nối đất - vỏ thiết bị nối trung tính - dây tiếp địa và trung tính đi riêng 2 dây đến thiết bị Separate . Cả hai sơ đồ này đều được sử dụng trong nhà máy ở mạng điện hạ thế KV trong một số trường hợp chúng được phối hợp thành sơ đồ TN-C-S và TN-C luôn phải đứng trước TN-S tính từ nguồn tới tải. KẾT LUẬN Sau hai tháng thực tập tại công ty TPC Vina chúng em đã học hỏi được nhiều điều mới lạ trong công việc thực tế. Sinh viên chúng em đã có cơ hội được thực hành áp dụng những kiến thức mà mình học được trên ghế nhà trường vào thực tế. Ngoài việc tìm hiểu về các khí cụ hiện đại máy móc thiết bị công nghiệp em còn biết thêm về tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo nhóm. Qua đó chúng em có thể định hình được công việc của một nhân viên bảo trì điện là như thế nào. Do thời gian thực tập quá ngắn với trình độ khả năng chuyên môn còn hạn chế cộng thêm việc lần đầu tiên tiếp xúc với hệ thống điện hiện đại cho nên việc tìm hiểu và đi sâu vào hệ thống điện của nhà máy không tránh khỏi những thiếu sót. Bài báo cáo .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
219    27    0    22-06-2021