TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 154

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 154', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. kích chuột 2 lần vào layer background để biến nó thành layer 0 . Sau đó Duplicate layer o Ctrl J layerl 3. Kích chọn layer 0 copy sau đó nhấn Ctrl I để lấy phần âm bản của layer 0 copy . 4. Vào Image Mode Grayscale - chọn Don t Merge 5. Kích chuột vào ô blend mode chọn Color Dogle 6. Vàu Filter Blur Gausion Blur - chọn các giá trị từ 1 đến 5 - tuỳ các bạn làm sao hình đẹp là được . Ở đây tui chọn giá trị là 4. 7. Kết wả nè các bạn có có thể thực hiện với các bức hình khác - chẳng hạn cái này Technical Support Forum http vbb THIẾT KẾ NÉT CỌ CHO CÔNG CỤ BRUSH 1. Mở 1 file ảnh muốn làm brushes 2. Chuyển nó về chế độ đen trắng Ở đây có ai chưa biết cách chuyển không nhỉ -tui nói nhiều lắm rồi 3. Vào Edit Define Brush . Lưu lại với cái tên tuỳ ý 4. Kết quả bạn sẽ có 1 Brushes như ý hiện trong bảng Brushe - Rất tiện lợi cho bạn sau này khi cần bạn chỉ cần nhấn B để chọn công cụ Brush sau đó chọn loại Brush mà bạn vừa làm sau đó kích vào vị trí mà bạn muốn đặt bạn sẽ thấy rất OK Technical Support Forum http vbb Chuyển 1 bức hình thành bức vẽ phác thảo - Theo tui nếu các bạn muốn chọn 1 đối tượng nào đó để chuyển thì các bạn nên chọn đối tượng đó có gam màu phân biệt rõ ràng với gam màu cua background . 1. Mở 1 file ảnh mà bạn muốn làm - sau đó vào Filter Blur Smart Blur . Tiếp đó các bạn đặt những giá trị như sau - Radius - Threshold 56 - Quality High - Mode Edge Only - hình 2. Tiếp theo các bạn vào Image Adjust Invert hay nhấn Ctrl I 3. Tiếp theo các bạn vào filter Blur Guassian blur và đặt giá trị là là OK Technical Support Forum http vbb Ảnh phác hoạ - Sketch Gửi bởi Final Fantasy - Mở file ảnh của bạn. Hoặc down hình này về máy và mở ra bằng PTS - Duplicate layer CLick chuột phải và chọn Duplicate layer . Đổi tên nó thành Copy. - Image Adjustments Desaturate Ctrl U để làm thành hình trắng đen - Duplicate layer Copy đổi tên thành Invert - Image Adjustments Invert Ctrl I - Đổi chế độ hòa .