TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 152

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 152', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Biến một vùng lựa chọn thành Path Bạn sẽ tạo một đường Path thứ hai nhưng sử dụng phương pháp khác. Trước tiên bạn sẽ dùng công cụ lựa chọn để chọn những vùng màu tương đồng sau đó bạn sẽ biến vùng lựa chọn thành đường Path. Bạn có thể biến bất cứ vùng lựa chọn nào được tạo bởi bất kỳ công cụ lựa chọn nào thành đường Path. 1. Nhấp chuột chọn thẻ Layer Palette để hiện thị nó sau đó kéo layer Template xuống biểu tượng thùng rác ở dưới cùng của layer palette. Bạn không cần đến nó nữa hay nói cách khác là nó hết giá trị lợi dụng ka ka ka 2. Chọn công cụ Magic Wand 3. Ở thanh tuỳ biến công cụ của Magic Wand điền vào giá trị là 32 4. Hãy cẩn thận nhấp vào vùng màu đen bên trong cánh thăng bằng của đĩa bay. 5. Shift-Click ở trong cánh thăng bằng còn lại để tạo vùng lựa chọn cho vùng màu đen đó. 6. Nhấp vào thẻ Path Palette để hiển thị nó. Sau đó nhấp vào nút Make Work Path From Selection . Vùng lựa chọn sẽ được chuyển thành Path và một Work Path mới được tạo. Chú ý Nếu cần bạn có thể điều chỉnh những điểm neo của đường Path sử dụng công vụ và cách thức đã học. 7. Nhấp đúp vào Work Path và đặt tên nó là Fins nhấn OK để lưu lại 8. Nếu cần thì lưu file lại. Biến đổi đường Path thành vùng lựa chọn Cũng như khi bạn biến một vùng lựa chọn thành Path bạn có thể biến đường Path thành vùng lựa chọn. Với những nét rất mềm mại đường Path cho phép bạn tạo ra những vùng lựa chọn chính xác. Vừa rồi bạn đã vẽ đường Path cho con tầu vũ trụ và hai cánh cân bằng của nó bay giờ bạn sẽ biến đường Path này thành vùng lựa chọn và áp dụng hiệu ứng Filter lên vùng lựa chọn này. 1. Trong Path Palette nhấp vào Saucer Path để chọn nó. 2. Biến Saucer path thành vùng lựa chọn bằng những sau - Ở Path Palette chọn Make Selection và nhấn Ok để đóng hộp thoại vừa xuất hiện. - Kéo Saucer Path vào nút Load Path As Selection Sau đó bạn sẽ bớt vùng lựa chọn của cánh thăng bằng của vùng lựa chọn tàu vũ trụ để bạn có thể xem hình nền thay đổi thông qua vùng trong suốt của cánh thăng bằng. 3. Trong Path Palette