TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 11

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương XI THIÊT KE Đồ GA CONG NGHỆ NGUYÊN CONG 5 KHOAN - KHOÊT - DồA Lồ 2 Tính theo 4 trang 76 I. Thanh phan đồ gá 1. Cơ cấu định vị -1 chot chong xoay -1 chot trụ dai -1 phiến ty phang 2. Cơ cấu kẹp chặt -Cơ cấụ kep bụlong- đai oc -Kep mọt chi tiết -Kep một lan 3. Cơ cấu dặn hương Baïc daãn 4. Cơ cấu so dao khong co 5. Cơ cấu phân đọ khong co 6. Thân gâ đế gâ Đế hình chữ nhạt185x250 co thế bat chat chot chống xoay chot trụ va chot đơ va gia dan hương. 7. Các chi tiết noi ghếp created with download the free trial online at professional Bulong đai oc 8. Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gà trên bàn may Ranh chữ U đe kẹp chạt đô ga trên ban may II. Yêu cẩu Đô ga khoan được dung trên may phay hoặc khoan đê xac định vị trí tượng quan giữa phoi va dung cu cat đong thôi kẹp chat phoi đê cố định vị trí trong suot qua trình khoan va doa. Đo ga khoan han chế ca 6 bậc tự do cua chi tiết đê xac định đung lo tam cua chi tiết gia cong. III. Trình tự thiết kế 1. Mày phay 6H12 Khoang cach từ trục chính tôi ban may 40-400 mm 2. Phương phàp định vị 1 chot chong xoay 1 chot tru mat phang ty 3. Xàc định kích thươc thực cUà bê mặt dung làm chuẩn 4. Vê đường bàồ củà chi tiết tài nguyên cồng thiết kế đồ gà 5. Xàc định phương chiêu và điếm đặt củà lực cắt lực kẹp từ trên xuong 6. Xác định vị trí và vê kêt cấu đồ định vị 7. Tính lực kêp t nitro professional download the free trial online at professional a. Xác định sơ đồ định vị và kẹp chặt chi tiết xác định phương chiếu vá điếm đặt củá lực cát lực kẹp lực má sát vá phán lực củá mát tỳ Mx Nm Po 1O . 2980 N b. Viết phương trình cán báng củá chi tiết Thếồ 6 tráng 28 Q f X Q 7 10698 N Kg X Trong đồ Q - lực kẹp chát chi tiết kG Mx-momẹn xoán ơ dáồ khoán M f-hẹ số má sát ơ bế mát kẹp f 0 1 K-hẹ số án toán d-khoáng cách từ tám mủi khoán đẹn tám lực kẹp P Hẹ so án toán K Thẹo 1 tráng 126 cong thức K Trong đo K0 - hẹ so án toán

TỪ KHÓA LIÊN QUAN