TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN

Tham khảo tài liệu 'chương 3: hệ thống phát điện', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN I. Khái quát Máy phát điện là thiết bị biến đổi cơ năng thành điên năng thông thường sử dụng nguyên lý cảm ứng điên từ. Nguồn cơ năng sơ cấp có thể là các đông cơ tua bin hơi tua bin nước đông cơ đốt trong tua bin gió hoặc các nguồn cơ năng phát điện giữ môt vai trò then chốt trong các thiết bị cung cấp điện. Nó thực hiện ba chức năng phát điện chỉnh lưu hiệu chỉnh điện áp. II. Hệ thống máy phát của nhà máy Máy phát điện của nhà máy TPC VINA là hệ thống máy phát điện Diesel có tổng công suất 10 7MW gồm Diesel Generator Capacity KW Voltage KV Quantity unit DG9910A 3000 1 DG9910B 3000 1 DG9910C 3000 1 DG9910D 1500 1 DG9930E 204 400

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN