TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 149

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 149', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công cụ lựa chọn công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại Anti-alias. Những đường tạo ra bởi Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp. Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau - Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen - Lưu lại Path - Tô với lệnh Stroke Path - Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing - Biến đổi Path thành vùng lựa chọn - Biến đổi vùng lựa chọn thành Path Bắt đầu Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa bạn sẽ học cách thêm một điểm vào Path bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen. 1. Khởi động PTS 2. Chọn File Open và mở một file . Đôi điều về Path và công cụ Pen Công cụ Pen vẽ một đường thẳng và cong được gọi là Path. Path là dạng đường nét hoặc hình dạng mà bạn vẽ ra nó bằng công cụ Pen Magnetic Pen hoặc FreeForm Pen. Trong những công cụ này công cụ Pen vẽ đường thẳng chính xác nhất công cụ Magnetic Pen và Freeform dùng để vẽ những đường gần giống như bạn vẽ nháp bằng cây bút chì .