TAILIEUCHUNG - Nguyên tắc thuyết phục_ Con đường dẫn đến thành công

Trước khi tìm hiểu những nguyên tắc này, bạn hãy suy nghĩ về 4 câu hỏi sau đây để tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn của bạn khi thuyết phục khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. 1. Liệu kết quả có khả quan hơn không, khi bạn nói cho khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại rằng họ sẽ đạt được gì nếu họ chấp thuận đề nghị của bạn, hoặc họ sẽ đánh mất điều gì nếu họ không đồng ý với bạn? 2. Nếu sản phẩm/dịch vụ của bạn có cả ưu điểm và. | Nguyên tắc thuyết phục_ Con đường dẫn đến thành công Trước khi tìm hiểu những nguyên tắc này bạn hãy suy nghĩ về 4 câu hỏi sau đây để tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn của bạn khi thuyết phục khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. 1. Liệu kết quả có khả quan hơn không khi bạn nói cho khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại rằng họ sẽ đạt được gì nếu họ chấp thuận đề nghị của bạn hoặc họ sẽ đánh mất điều gì nếu họ không đồng ý với bạn 2. Nếu sản phẩm dịch vụ của bạn có cả ưu điểm và khuyết điểm bạn nên trình bày về điểm yếu đó vào thời điểm nào 3. Sau khi một khách hàng khen ngợi cá nhân bạn và công ty bạn bạn cho rằng những lời nói nào sẽ có sức thuyết phục hơn cả ngoài lời cảm ơn 4. Điều gì hiệu quả nhất mà bạn có thể thực hiện để mở rộng ảnh hưởng của bản thân Bây giờ hãy xem 6 nguyên tắc thuyết phục mà bạn có thể sử dụng để biến các yêu cầu của bạn đối với khách hàng trở thành hiện thực. 1. Nguyên tắc trao đổi. Đây là nguyên tắc trong văn hoá giao tiếp của loài người Cialdini nói. Chúng ta đều có chung suy nghĩ rằng Tôi sẽ phải trả lại anh cái mà anh đã đưa cho tôi và chúng ta xem điều đó là một luật lệ hiển nhiên. Bên cạnh đó chúng ta cũng không bao giờ chỉ nhận mà không trả lại điều gì. Bạn có một cơ hội lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn ngay sau khi một người nào đó nói lời cảm ơn bạn. Vậy bạn làm gì trong thời gian này là điều rất quan trọng. Bạn có nhận thấy ý nghĩ công việc kinh doanh của bạn không Bạn đã hành động như thế nào khi một ai đó cảm ơn bạn vì đã làm việc vượt ra ngoài bổn phận của mình Đừng đánh giá cơ hội của bạn lúc đó bằng những câu đại loại như Ồ không có gì tôi vẫn thường làm như vậy mà . Nếu bạn chỉ nói những điều như trên có vẻ như bạn đã vượt ra ngoài quy luật trao đổi. Thay vào đó bạn nên sử dụng những câu như Tất nhiên rồi chúng ta luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những điều mà bạn bè lâu năm vẫn thường làm hoặc Cảm ơn. Dĩ nhiên tôi sẵn lòng làm điều đó tôi biết bạn cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi . 2. Nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN