TAILIEUCHUNG - TÀI LIỆU CAM TOẠI (Kỳ 2)

Đơn thuốc kinh nghiệm: Thương hàn biến chứng thủy kết hung, dùng Cam toại bỏ vào thang “Hãm hung thang” uống rất hiệu quả (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). + Mặt mình sưng húp dùng Cam toại 2 chỉ, dùng thịt thăn của heo đực “Yêu tử” cắt làm 7 miếng, bỏ bột Cam toại vào lấy giấy ướt bao ngoài nướng chín ngày ăn một miếng, liên tục 4-5 ngày khi nào nghe sôi bụng, lợi tiểu là có hiệu quả (Trửu Hậu Phương). . | CAM TO AI Kỳ 2 Đơn thuốc kinh nghiệm Thương hàn biến chứng thủy kết hung dùng Cam toại bỏ vào thang Hãm hung thang uống rất hiệu quả Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Mặt mình sưng húp dùng Cam toại 2 chỉ dùng thịt thăn của heo đực Yêu tử cắt làm 7 miếng bỏ bột Cam toại vào lấy giấy ướt bao ngoài nướng chín ngày ăn một miếng liên tục 4-5 ngày khi nào nghe sôi bụng lợi tiểu là có hiệu quả Trửu Hậu Phương . Dưới tim như có cảm giác nước đọng đầy cứng mạch Phục bệnh nhân đi cầu là dễ chịu Cam toại củ lớn 3 củ Bán hạ 12 củ sắc một thăng nước còn phân nửa bỏ vào 5 củ Thược dược với 2 bát nước sắc lại còn nửa thăng bỏ bã trộn với nửa cân mật ong sắc còn 8 phân uống Cam Toại Bán Hạ Thang -Kim Quỹ Yếu Lược . Đại tiểu tiện không thông dùng bột Cam toại bột miến sống trộn dẻo đều đắp vào giữa rốn rồi đơn điền rồi cứu 3 tráng bên trong uống Cam Thảo Thang khi nào thông thì thôi lại dùng Cam toại 1 lượng trộn mật chia làm 4 lần ngày uống 1 lần thì thông Thánh Huệ Phương . Phù thủng thở gấp dùng Cam toại Đại kích mỗi thứ 1 lượng sao lửa cho kỹ tán bột lần uống nửa muỗng cà phê sắc với nửa chén nước sôi uống Thánh Tế Tổng Lục . Bí đái tức tối khó chịu bột Cam toại 4g uống với Trư Linh Thang thì thông Bút Phong Tạp Hứng Phương . Phù thủng bụng căng đầy dùng Cam toại sao 2 chỉ 2 phân Hắc khiên ngưu 1 lượng 5 chỉ tán bột sắc uốngtừng hớp Phổ Tế Phương . Phù thẳng căng đầy đại tiểu tiện không lợi muốn chết dùng Cam thảo 5 chỉ nửa sống nửa sao dùng Yên chi phôi tử 5 muỗng cà phê tán bột lần uống 1 chỉ Bạch miến 4 lượng trộn nước làm như con cờ nấu với nước khi nào nổi lên là được rồi ăn nhạt sau khi lợi đại tiểu tiện dùng tiếp Bình vị tán gia thục Phụ tử 2 chỉ sắc uống Phổ Tế Phương . Thận thủy lưu chú làm đùi gối co quắp tứ chi sưng đau dùng bài trên gia thêm Mộc hương 4 chỉ mỗi lần dùng 2 chỉ lùi chín uống nhai với rượu nóng khi nào đái ra nước vàng thì có hiệu quả Ngự Dược Viên Phương . Trẻ em cam thủy dùng Cam toại sao Thanh quật bì 2 vị bằng nhau tán bột 3 tuổi dùng 1 chỉ uống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN