TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 147

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 147', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tạo một mẫu mầu mới cho ảnh chiếc ô. Nào bây giờ bạn sử dụng kĩ thuật vẽ truyền thống và brush để vẽ một chiếc ô. 1. Trong bảng Layer ấn vào biểu tượn con mắt của layer set Umbrella để hiện các layer trong cửa sổ ảnh. Sau đó ấn vào mũi tên để mở layer set ra sẽ có năm layer nhưng chỉ có một số layer hiện ra. 2. Ấn vào biểu tượng con mắt của layer Wet_lt blue. Một loạt nét vẽ được sắp xếp xuống cho bạn bởi vậy mầu và hình dạng được định nghĩa. 3. Ấn vào biểu tượng con mắt của layer Wet_DK blue Bảy của mười đoạn ô được vẽ với màu bổ sung nhưng ba đoạn phía bên trái thì không. Trước khi bắt đầu vẽ bạn hãy định nghĩa hai mẫu mới bạn sẽ dùng trong bài tập. 4. Kéo bảng Swatches ra khỏi nhóm bảng Color vì thế nên nó trở thành một bảng độc lập. Di chuyển bảng Swatches tới gần nhóm bảng Color để bạn có thể nhìn thấy cả hai bảng này. 5. Trong bảng Color chọn màu xanh trung bình với R 150 G 193 B 219 6. Di chuyển con trỏ tới vùng trống xám tới bên phải hoặc phía dưới bảng Swatches. Khi con trỏ xuất hiện biểu tượng thùng sơn ấn để thêm màu xanh trung bình vào tập hợp mẫu mầu của Swatches. 7. Trong hộp thoại Color Swatch Name ấn OK để chấp nhận tên mặc định. 8. Định nghĩa một mầu xanh tối hơn trong bảng Color với R 132 G 143 B 199 và thêm mầu vào bảng Swatches bằng kỹ thuật đã học. Thêm thư viện Brush vào bảng Brushes. Có nhiều chổi sẵn có từ bên ngoài của tập hợp mặc định. Thêm một thư viện chổi mới vào bảng Brushes và đặt các tuỳ chọn cho các chổi đó. 1. Trên menu của bảng Brushes chọn Largr List. Bây giờ cả biểu tượng và tên của chổi cùng xuất hiện với mỗi dạng chổi. 2. vẫn trên menu của bảng Brushes chọn Wet Media Brushes 3. Một hộp thoại nhỏ xuất hiện chọn Append để thêm thư viện Wet Media Brushes vào danh sách hiện thời của bảng Brushes. Chú ý Nếu bạn chọn OK thay vì Append photoshop sẽ thay thế tập hợp brush hiện tại bằng tập hợp Wet Media Brush. Để khôi phục lại tập hợp brush gốc chọn Reset Brush trên menu của bảng Brushes sau đó thực hiện lại bước 1 để thêm Wet Media .