TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 146

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 146', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | .Trong hộp công cụ chọn công cụ Brush sau đó chọn bảng Brushes đê chọn brush là Soft Round và kích cỡ là 21 pixel. 5. Chắc chắn rằng layer Hightlights vẫn được chọn trong bảng Layer và sau đó vẽ bóng bên phía phải và các cạnh thấp hơn của cành cây. Cũng vẽ bóng trên các mấu của cành cây. Khi vẽ bạn không cần lo về các đường vẽ bên ngoài hoặc các hiệu ứng không tinh tế. Bạn có thể điều chỉnh cỡ chổi và độ mờ đục ở thanh công cụ option. Để thay đổi cỡ chổi nhanh ấn ngoặc vuông bên trái để giảm cỡ chổi và ngoặc vuông bên phải để tăng cỡ chổi. 6. Trong bảng Swatches chọn một mầu nâu sáng hơn màu gốc và dùng nó để vẽ các điểm sáng tại phía dưới bên trái của cành cây. Sau đó chọn mầu trắng và thêm các nét vào khu vực đó. 7. Khi đã hài lòng với độ sáng và tạo bóng. Chọn File Save Làm nhẵn các nét vẽ. Bây giờ các bạn sẽ dùng công cụ Blur để làm mềm các nét vẽ làm nhẵn phía bên ngoài của sự chuyển tiếp màu giữa mầu nâu và bóng nằm bên dưới vỏ cây và các điểm sáng. 1. Trong hộp công cụ chọn công cụ Blur. Sau đó trong bảng Brushes chọn một chổi nhỏ như Soft Round 21 để sử dụng dễ hơn. Chắc chắn rằng thanh công cụ Option đang đặt Mode là Normal và Strength là 50 . 2. Chắc chắn rằng Layer Hightlights đang được chọn 3. Kéo công cụ Blur qua bóng và các điểm sáng của cành cây để làm mềm các màu chuyển tiếp. 4. Như là bạn làm mờ hình ảnh thử điều chỉnh giá trị Strength trên thanh công cụ option. Nếu bạn không thích kết quả bạn vừa thực hiện thì vào Edit Undo để thực hiện lại một lần nữa. 5. Khi bạn hài lòng với cách hoà trộn độ sáng và bóng. Vào File Save Thay đổi ảnh với công cụ History. Trong khi làm việc bạn có thể muốn quay lại một bước nào đó hoặc sửa chữa một lỗi. Có rất nhiều cách để sửa lỗi trong PS7. Trong mục sau bạn sẽ dùng bảng History và công cụ History Brush để khôi phục lại bức ảnh về một trạng thái trước đó. về các công cụ History. Có hai công cụ vẽ có tên History gắn trong tên của chúng. nhưng chức năng của chúng lại khá phân biệt. Mỗi một công cụ có một lợi thế .