TAILIEUCHUNG - CÁCH DÙNG CAO HỔ CỐT

Cao hổ ngâm rượu Ngâm rượu thì dùng khoảng từ một lạng đến bốn lạng ta ( 1 lạng tương đương 37 gr 500 ) trong một lít rượu, thường là rượu gạo hay rượu vodka càng tốt. Vật liệu ngâm không cần tán bột mà chỉ cần cưa khúc nhỏ để cho tinh tuý dễ tan ra. Thời gian ngâm dưới một tháng chưa đủ để thử, mà ngâm càng lâu càng tốt- 3 tháng, 6 tháng, một năm- ngâm càng lâu ruợu càng thấm, càng bổ. Hổ cốt thường được dùng trong các chứng teo xương ở hai chi. | CÁCH DÙNG CAO HỔ CỐT Cao hổ ngâm rượu Ngâm rượu thì dùng khoảng từ một lạng đến bốn lạng ta 1 lạng tương đương 37 gr 500 trong một lít rượu thường là rượu gạo hay rượu vodka càng tốt. Vật liệu ngâm không cần tán bột mà chỉ cần cưa khúc nhỏ để cho tinh tuý dễ tan ra. Thời gian ngâm dưới một tháng chưa đủ để thử mà ngâm càng lâu càng tốt- 3 tháng 6 tháng một năm- ngâm càng lâu ruợu càng thấm càng bổ. Hổ cốt thường được dùng trong các chứng teo xương ở hai chi dưới bắp chân bị co giật đau ở thắt lưng và đau nhức xương. Hổ cốt được ngâm thuần túy hay được phối hộp với những dược thảo khác chẳng hạn như toa Hổ cốt Mộc qua tửu đặc trị để khu phong bớt đau nhức khử chứng thấp hàn cường cân kiện cốt. HỔ CỐT MỘC QUA TỬU Hổ cốt Tigris Os 10 gr Mộc qua Chaenomelis fructus 30 gr Xuyên khung Ligustici rhizoma 10 gr Ngưu tất Cyathulae radis 10 gr Đương qui Angelicae sinensis radix 10 gr Thiên ma Gastrodiae rhizoma 10 gr Ngũ gia bì Acanthopanacis radicis cortex 10 gr Hồng hoa Carthami flos 10 gr Tục đoạn Dipsaci radix 10 gr Kiết cánh Solani Melongae radix 10 gr Ngọc trúc Polygonati officialis rhizoma 20 gr Tần cửu Gentianae macrophyllae radix 5 gr Phòng phong Ledebouriellae radix 5 gr Tang chi Mori ramulus 40 gr Rượu Cao lương Sorghi spirituss 3 000 cc Đường cát Saccharon granulatum 300 .