TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 145

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 145', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và Bộ công cụ vẽ trong PS 7 công phu và mạnh mẽ đến nỗi những khả năng nó sử dụng là không có giới học này đưa ra cho bạn một số kĩ thuật và cách tiếp cận chúng trong công việc. Trong bài học này chúng ta sẽ học cách làm thế nào để làm các bước sau Định nghĩa một vùng làm việc mà bạn tự xác lập để vẽ. Sử dụng lớp để vẽ điều chỉnh thêm các hiệu ứng và thay đổi mầu cho các phần riêng của ảnh. Thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của lớp để điều chỉnh các màu trùng lặp và các phần tử của ảnh kết hợp với chúng. Thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của công cụ vẽ để điểu chỉnh nét vẽ kết hợp với các điểm ảnh khác của ảnh. Sử dụng bảng History và công cụ history để sửa chữa và thêm các hiệu ứng. Sử dụng các chổi định sẵn. Tạo và sử dụng các chổi vẽ brush tuỳ chọn. Tạo và áp dụng các mẫu pattern từ các ảnh khác nhau để tạo khung ảnh. Bắt đầu. Trước khi bắt đầu bài học này bạn hãy khôi phục chế độ mặc định cho các công cụ trong PS. Bạn sẽ bắt đầu việc học bằng cách xem các file kết quả để biết mình sẽ phải làm gì. 1. Khởi động Photoshop. 2. Chọn File Open để mở file 3. Khi xem xong file ảnh này bạn có thể để lại để tham khảo hoặc đóng nó lại mà không ghi nhớ thay đổi nào cả. Định nghĩa vùng làm việc tuỳ chọn. Khi dùng PS7 để thực hiện các dự án đặc biệt. Bạn sẽ chỉ dùng chủ yếu các bảng mẫu quan trọng và hiếm khi sử dụng các bảng khác. Khi bạn thực hiện dự án Photoshop khác thì các bảng mẫu có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của công việc. Bạn đã biết bạn có thể đóng các bảng mẫu không cần thiết lại và có thể ẩn chúng đi nếu bạn chưa cần. Nhưng với PS7 bạn có thể giữ lại các bảng khác nhau và có