TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 144

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 144', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sử dụng Healing Brush trên lớp sao chép nhân bản Trong dự án này chúng ta sẽ làm việc với bức hình mặt người. Để xem lại các ảnh trước và sau ấn vào tab File Browser trên Palette Well và kiểm tra các file ảnh . 1. Khi bạn sẵn sàng để bắt đầu công việc hãy nháy đúp vào ảnh thu nhỏ trong File Browser để mở bức hình đó ra rồi tắt File Browser đi hoặc vào File Open và chọn file trong thư mục Lessons Lesson07. 2. Trong bảng Layer kéo layer Background lên trên nút New Layer để tạo một layer bản đúp vào layer mới để đổi tên layer thành Retouch bỏ chọn layer Retouch. 3. Trong hộp công cụ chọn Healing Brush mà có thể bị ần dưới công cụ Patch. 4. Trong thanh công cụ option chỉnh cỡ chổi bằng 12 pixel và đánh dấu vào tuỳ chọn Aligned 5. Giữ phím Alt Window hoặc Option Mac OS ấn vào vùng trơn nhẵn của trán ở phái bên trái ảnh để lấy điểm mẫu. Khi kéo công cụ Healing Brush thấp hơn hai nếp nhăn trên trán. Ngay khi đang kéo bức ảnh trông sẽ rất tệ bởi vì điểm vẽ tối hơn so với tông màu tự nhiên của người đang ông. Tuy nhiên khi bạn nhả chuột ra bản thân mầu sẽ tự sửa chữa và da trông rất tự nhiên. 6. Tiếp tục vẽ với công cụ Healing Brush để loại bỏ các nếp nhăn trên trán và giữa lông mày. Chỉnh sửa và làm mềm bằng các lớp riêng. Bạn sẽ tiếp tục làm đẹp cho khuôn mặt bằng cách sử dụng công cụ Patch và layer sao chép dupllicate bạn đã tạo ra trong dự án trước. Chắc chắn rằng layer Retouch đã được chọn trong bảng Layer trước khi chúng ta bắt đầu. hộp công cụ chọn công cụ Patch ẩn dưới Healing Brush. Sau đó kéo vùng chọn quanh nếp nhăn dưới mắt của người đàn ông. 2. Di chuyển công cụ Patch vào trong vùng chọn và kéo nó tới vùng trơn nhắn trên trán của người đàn ông. Sau đó cũng dùng kĩ thuật này để xoá nếp nhăn phía dưới mắt bên kia của người đàn ông. 3. Tiếp tục chỉnh sửa khuôn mặt của người đàn ông cho đến khi xoá hết các nếp nhăn hoặc ít nhất là trông mềm hơn. 4. Trong bảng Layer thay đổi opacity của layer .