TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 142

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 142', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Chọn Filter Pattern Maker. 3. Trong mục Tile Generation của hộp thoại Pattern Maker ấn chọn nút Use Image Size 4. Ấn Generate. Vùng hình ảnh Pattern Maker tô đầy mẫu nước của bạn. Bạn có thể ấn Generate Again để tạo mẫu khác. Sau đó bạn có thể sử dụng mũi tên ở goc dưới bên phải của hộp thoại để xem lại các mẫu khác nhau. Tuy nhiên trong hình ảnh nước thì chúng có thể khá giống nhau. 5. Trong mục Tile History của hộp thoại ấn nút Saves Preset Pattern. 6. Trong hộp thoại Pattern Name đánh chữ water rồi OK để trở lại hộp thoại Pattern Maker. 7. Trong hộp thoại Pattern Maker ấn Cancel để đóng hộp thoại mà không thay thế hình ảnh với mẫu nước. Nếu chọn OK thay vì Cancel hộp thoại Pattern Maker có thể thay thế toàn bộ hình ảnh với mẫu mới mà bạn vừa tạo ra. Thay thế hình ảnh mà bạn không muốn vì vậy Cancel mới đúng là nút mà bạn cần chọn. Chú ý Nếu như xảy ra việc ảnh bị tô đầy mẫu nước thì bạn vào Edit Undo. Bởi vì bạn đã nhớ mẫu nước đó rồi và bạn ko cần thực hiện lại công đoạn này. Hơn nữa mẫu này bây giờ trở thành một mẫu cố định trong thư viện mẫu của bạn cho đến khi bạn xoá đi bởi vậy bạn có thể áp dụng mẫu nước này cho các ảnh khác trong photoshop thậm chí là cho lần làm việc sau. Áp dụng một mẫu Bây giờ bạn đã sẵn sàng dùng mẫu của bạn để sửa thuyền và vết lằn. 1. Chọn Select Deselect. 2. Trong hộp công cụ chọn công cụ Pattern Stamp ẩn dưới công cụ Clone Stamp. 3. Trong thanh công cụ option thay đổi chổi vẽ với kích cỡ là 13 pixel thay đổi Mode là Normal Opacity là 100 Flow là 100 và chọn Aligned 4. Ấn mũi tên trong mục pattern để mở Pattern Picker. Sau đó chọn mẫu water mà bạn tạo lúc trước và ấn ra ngoài bảng để đóng nó. Một hình nhỏ nước sẽ xuất hiện tkéon tuỳ chọn pattern của thanh công cụ Option. Để xác định pattern đưa con trỏ lên hình nhỏ trong pattern picker một vài giây tên và thông tin của pattern đó. Hoặc ấn vào mũi tên nhỏ ở phía bên phải của pattern picker và chọn cách hiển thị khác bao gồm Text only Small List hoặc Large List. 5. Trong cửa sổ .