TAILIEUCHUNG - PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CASEAMEX

Ngày nay, với xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh các hoạt động kinh tế- chính trị nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang được đặc biệt chú trọng đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo nguồn thu nhập cho cộng đồng và xã hội. | TRƯỜNG ĐẠI I IOC CẦN THƠ KHOA KINH Tằ QUẢN TRỊ KINH DOANH Q ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT L N VĂN TOT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG xuất khẩu THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XU AT NHẬP khẩu thủy sản CASEAMEX Converted from Word to PDF for free by Fast PDF -- Giáo viên hướng dẫn Ths. TRÀN BÁ TRÍ Cần Thơ - 2010 Sinh viên thưc hiên HƯNH CÔNG VỤ MSSV 4074708 Lớp Ngoại thương A1 mSl KT0724A1- 33 LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học ở Trường đại học Cần Thơ em luôn được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của Quý Thầy Cô nhất là Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD đã truyền đạt cho em về lý thuyết cũng như về thực tế trong suốt thời gian học tập ở trường. Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản CASEAMEX được học hỏi thực tế và sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Ban Lãnh Đạo và các cô chú trong Công ty đặc biệt là Chú Giang Anh Hiếu và Chị Hồng cùng với sự chỉ dạy của Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD đã giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua đặc biệt là thầy Trần Bá Trí đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo và các cô chú trong Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản CASEAMEX đặc biệt là Chú Giang Anh Hiếu và Chị Hồng đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp thời gian tìm hiểu chưa sâu chắc chắn bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của Quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo Công ty giúp em khắc phục được những thiếu sót và khuyết điểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD Ban Giám Đốc và toàn thể Quý Cô Chú trong Công ty lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt. Cần Thơ ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện Huỳnh Công Vụ i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN