Đề tài: "Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA"
Công thức sinh học 10 11 12 đầy đủ
SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu 1
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 1
TẮC ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC
Phân tích Polyme
22 quy luật Marketing [Hết]
Đề cương môn Kỹ thuật điện tử - ĐH SPKT Hưng Yên
Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 9
ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Đề tài: Một số giảI pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn và giảm mức sinh ở Thanh Hoá.
Factors Influencing Health Promoting Behaviors among the Elderly Under the Universal Coverage Program, Buriram Province, Thailand
Quyết định số 1251/QĐ-BHXH
Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu 2
Nguyên nhân Viêm giác mạc
Mạng xã hội sẽ trở nên vô ích nếu thiếu sự sáng tạo
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 2
CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ
Phương pháp giải toán hữu cơ và vô cơ và một số lưu ý về hợp chất hữu cơ
BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
Đề tài: "Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dược và TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACO "
Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 10
Quy chế số 1619/QCPH-TLĐ-BHXH
Lý luận ý thức và vai trò của lý luận ý thức trong xã hội - 2
Quick Facts about Programs of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)
BỆNH VIÊM KẾT MẠC
Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu 3
Tự rò rỉ thông tin: Phương pháp tiếp thị hiệu quả
SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG – NHIỆT ĐIỆN VÀ THUỶ ĐIỆN
Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP part 8
Sơ đồ phản ứng và điều chế
Đề tài: “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar” l
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 2
Writing your doctoral dissertation - part 1
Quyết định số 332/QĐ-BHXH
Elderly people´s definition of quality of life
Nguồn lực con người trong làn sóng văn minh - 1
NGUYÊN NHÂN BỆNH VIÊM KẾT MẠC
Kỹ năng viết thư ngỏ
Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu 4
GIÁO ÁN LÝ 12: SÓNG ÂM
Thực hành hóa học đại cương
Đề tài: Điều kiện cho doanh nhgiêp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 3
LONG-TERM FITNESS TRAINING IMPROVES THE CIRCADIAN REST-ACTIVITY RHYTHM IN HEALTHY ELDERLY MALES
Quyết định số 334/QĐ-BHXH
Writing your doctoral dissertation - part 2
Nguồn lực con người trong làn sóng văn minh - 2
Đề thi quản trị cơ sở dữ liệu 5
Những sai lầm khiến một website thương mại điện tử trở nên vô dụng
SỰ PHẢN XẠ SÓNG  SÓNG DỪNG
Đề tài "Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng ".
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 4
Nghị định số 23/2012/NĐ-CP
Writing your doctoral dissertation - part 3
Phạm trù nguyên nhân kết quả và phân tích ô nhiễm môi trường _ 1
QUẢN LÝ SẢN PHẨM UNILEVER
Đề án: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU THẦU Ở TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG BẰNG CON LẮC ĐƠN
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 3
Quyết định số 1611/QĐ-UBND
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 5
Writing your doctoral dissertation - part 4
Môn: Hệ điều hành - bài thực hành số 3: GROUP POLICY
Phạm trù nguyên nhân kết quả và phân tích ô nhiễm môi trường _ 2
Quyết định số 378/QĐ-UBND
Đề tài: “Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnQuốc tế ISO90012000 ở công ty Xăng Dầu Hàng Không"
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 4
BÁO CÁO: SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP (part 10)
GIÁO ÁN: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 6
Môn: Hệ điều hành - QUẢN LÝ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐĨA CỨNG
Writing your doctoral dissertation - part 5
Quyết định số 368/QĐ-UBND
Quan điểm vì dân trong Chủ nghĩa Mac - Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 1
Đề tài: "Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại và dược phẩm Như Thuỷ”.
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 5
DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG
Quyết định số 733/QĐ-UBND
Kỹ thuậ tìm công thức của các hợp chất vô cơ
Môn Hệ Điều Hành - GROUP POLICY
Writing your doctoral dissertation - part 6
Đề tài :" Một số biện pháp tăng cường công tác Đấu thầu xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long".
NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
The Effectiveness of Educational Intervention in the Health Promotion in Elderly people
Quan điểm vì dân trong Chủ nghĩa Mac - Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 2
Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND
Lắng nghe khách hàng: Bí quyết thành công
Triết học về con người và con người mới trong xã hội - 2
Môn Hệ Điều Hành - NTFS (New Technology File System)
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc LABETOLOL
Writing your doctoral dissertation - part 7
Socioeconomic position and health in a population of Brazilian elderly: the Bambuí Health and Aging Study (BHAS)
Bốn kỹ năng quan trọng đối với hoạt động marketing
Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 1
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 7
Báo cáo y học: " Role of taurine on acid secretion in the rat stomach"
Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ part 6
Môn : Hệ Điều Hành - Bài Thực Hành Số 7: Cài đặt HDH Linux + Boot Loader
KHẢO SÁT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND
Luận văn đề tài : Thực trạng báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Minh Hà
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc MÃ ĐỀ
Đề tài: “Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp”
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc NADALOL
Tóm tắt tính chất của Crom
Đề tài "Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội" l
Tấn công vào tâm lý ước muốn sở hữu của khách hàng
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ORCIPERENALINE
Đề tài: Công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
Luận văn : Sử dụng kỹ thuật multiplex – PCR để phát hiện đồng thời các gen độc: stx1, stx2, eae, ehxA, và uid của E. coli part 1
HỆ ĐIỀU HÀNH - Bài thực hành số 9 : Xứ lý tập tin trên Linux
Tên thuốc PANCREATIN
Môn mạng máy tính - PRINTER: CÀI ĐẶT – CẤU HÌNH – CHIA SẺ
Đề tài: Thực trạng nghiệp vụ xúc tiến bán hàng tại công ty Sơn Hà
Đề tài: "Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động tại Công ty may Thanh Hoá"
Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-Halogen
Báo cáo y học: "Functional characterization of Trip10 in cancer cell growth and survival"
Làm cách nào để xử lý lời từ chối của khách hàng?
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 8
Historical and current predictors of self-reported health status among elderly persons in Barbados
Đề tài “Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319”
Luận văn : Sử dụng kỹ thuật multiplex – PCR để phát hiện đồng thời các gen độc: stx1, stx2, eae, ehxA, và uid của E. coli part 3
Quản lý phân vùng ổ cứng HDH Linux
Đè tài: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
Trắc nghiệm ôn tập Hóa vô cơ
3 bệnh hiểm nghèo khiến DN tử vong nhanh
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông - RECOVERY CONSOLE
Đề tài: "Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bói Bằng"
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 9
Doanh nhân là phải tự học suốt đời
Quản lý tiến trình HDH Linux
Đề tài: Tổ chức quản lý và sự dụng lao động công ty dệt may Hà Nam
Trắc nghiệm sự điện ly
Vận dụng triết học giải thích thực trạng và giải pháp giao thông đường bộ Hà Nội -1
Môn Hệ Điều Hành - QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
Đề tài: "Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội ".
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật part 10
An e-Health System for the Elderly (Butler Project): A Pilot Study on Acceptance and Satisfaction
6 Bí quyết huy động vốn thời kỳ hậu khủng hoảng
Chương 2: Quản lý xuất nhập
Đề tài ''Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng''
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_14
LUẬN VĂN: Những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Vận dụng triết học giải thích thực trạng và giải pháp giao thông đường bộ Hà Nội - 2
Đề tài: Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược
Weight loss and malnutrition in the elderly
Hóa học dầu mỏ và khí part 1
9 yếu tố giúp bạn chiếm lĩnh thị trường
Chương 3: Hệ thống quản lý tập tin
Đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội".
Đề tài "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng"
Stay Hungry Stay Foolish_1
LUẬN VĂN: Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển giao thông đường bộ ở tỉnh Xa Văn Na Khệt, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào
Cognitive Stimulation Programs in Healthy Elderly: A Review
Quan điểm Triết học về phật giáo - 1
Chương 4: Quang lý tiến trình
Sử dụng quà tặng để tiếp thị: Những sai sót cần tránh
Bệnh Vữa xơ động mạch (Atherosclerosis)
THỰC HÀNH LAB – TẠO PHẢN HỒI TIN TỨC BẰNG AJAX
Đề án: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải
Abuse of the elderly
LUẬN VĂN: Hoàn thiện chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay
Stay Hungry Stay Foolish_2
chương 6 :Quản lý bộ nhớ
Quan điểm Triết học về phật giáo - 2
Báo cáo y học: "Reduction in antioxidant enzyme expression and sustained inflammation enhance tissue damage in the subacute phase of spinal cord contusive injury"
Viêm cơ tim - Tổng quan
Đề tái: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu thăng long
Đề tài: Thực trạng kinh doanh của công ty may Đáp cầu
Bí quyết chinh phục khách hàng của bạn
Impact of oral health on quality of life among the elderly population of Joaçaba, Santa Catarina, Brazil
Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
chương7 : bộ nhớ ảo
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc QUINACRINE
Stay Hungry Stay Foolish_5
Quan điểm Triết học về phật giáo - 3
Đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO”
RỐI LOẠN CHỨC NĂNG NÚT XOANG
Quảng cáo trực tuyến: Những điều nên làm và không nên
THỰC HÀNH LAB-SECURE-FORM-WITH-CAPTCHA
ArticleGait analysis comparing Parkinson’s disease with healthy elderly subjects
chương8 :Liên lạc giữa các tiến trình
Báo cáo y học: "Ethanol extract of Scutellaria baicalensis Georgi prevents oxidative damage and neuroinflammation and memorial impairments in artificial senescense mice"
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc RANITIDINE
LUẬN VĂN: Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Sơn La
Stay Hungry Stay Foolish_6
Quan điểm Triết học về phật giáo - 4
Đề tài: "Những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng khoán công trình ở công ty cơ giới và xây lắp số 12 trong giai đoạn hiện nay."
Leds đầy màu sắc
Nghệ thuật ứng xử với thượng đế: 12 quy tắc vàng
TỔNG QUAN RỐI LOẠN LIPID MÁU
Đề tài: Thực trạng công nghiệp ô tô việt nam và giải pháp đẩy mạnh phát triển
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc SALBUTAMOL
Nine Out of Ten Non-Elderly Californians Will Be Insured When the Affordable Care Act is Fully Implemented
Báo cáo y học: " Regulation of cardiac microRNAs by serum response factor"
LUẬN VĂN:Đổi mới quản lý ở Công ty Xăng dầu Lào
Hóa học dầu mỏ và khí part 2
Đề tài : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty cơ khí 79”
Stay Hungry Stay Foolish_8
TRiết học Mac - Lenin giải thích thất nghiệp sinh viên sau khi ra trường
Báo cáo: Lý do dung lượng USB flash tăng trong khi kích thước vật lý lại không thay đổi
Ngăn chặn Netcut làm rớt mạng
Bốn chiêu thức chinh phục nhà cung cấp tín dụng
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc TAMOXIFEN
Đề tài: Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.
Báo cáo y học: " The functional expression of extracellular calcium-sensing receptor in rat pulmonary artery smooth muscle cells"
LUẬN VĂN: Nghiên cứu, lý giải một cách đầy đủ và có hệ thống vấn đề nghèo đói
Hóa học dầu mỏ và khí part 3
Đề tài: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải
Viêm màng trong tim nhiễm khuẩn bán cấp
Stay Hungry Stay Foolish_9
Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn
Thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và Chủ nghĩa duy vật trước Mác - 1
Câu chuyện nhân sự hậu M&A
Báo cáo: Vật liệu bán dẫn pha tạp
LUẬN VĂN: Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
Báo cáo y học: " Cellular stress-induced up-regulation of FMRP promotes cell survival by modulating PI3K-Akt phosphorylation cascades"
NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Đề tài "Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"
Hóa học dầu mỏ và khí part 4
BIỂU HIỆN BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN
Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Beginning JavaScript Tutorials_1
Báo cáo y học: " Role of dopamine D2 receptors in ischemia/ reperfusion induced apoptosis of cultured neonatal rat cardiomyocytes"
Thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và Chủ nghĩa duy vật trước Mác - 2
Luận văn tốt nghiệp đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam
Đề tài: "Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long"
Hãy để khách hàng làm tiếp thị cho bạn
Bảo vệ chống sét lan truyền theo đường dây vào trạm
Đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các NHTM Việt Nam
Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH (
Báo cáo y học: " mGluR5 positive modulators both potentiate activation and restore inhibition in NMDA receptors by PKC dependent pathway"
Beginning JavaScript Tutorials_2
Thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và Chủ nghĩa duy vật trước Mác - 3
NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.
LUẬN VĂN: Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh
Chống sét và nối đấ
Tài liệu thương hiệu B2C phần 3
ĐỀ THI - POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME TRƯỜNG THPT TIÊN DU 1
Aging and decision making: a comparison between neurologically healthy elderly and young individuals
ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH
Báo cáo y học: "Autoimmunity-related demyelination in infection by Japanese encephalitis virus"
Đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen".
Beginning JavaScript Tutorials_3
BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN
LUẬN VĂN: Chiến lược kinh doanh cho công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Triết học về nho giáo và ảnh hưởng ở Việt Nam - 1
Xuất khẩu thuỷ sản ở việt nam
Tài liệu thương hiệu B2C phần 1
Đại cương Bệnh ung thư vòm họng
ELDER ABUSE IN THE HEALTH CARE SERVICES IN KENYA
Báo cáo y học: "Vascular disrupting agent DMXAA enhances the antitumor effects generated by therapeutic HPV DNA vaccines"
Đề tài: “Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I
Lựa chọn các thiết bị kháng điện khác
Beginning JavaScript Tutorials_4
Luận văn: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Sự phát triển khoa học và công nghệ
Triết học về nho giáo và ảnh hưởng ở Việt Nam - 2
Luận văn: Sử dụng kỹ thuật multiplex – PCR để phát hiện đồng thời các gen độc: stx1, stx2, eae, ehxA, và uid của E. coli (part 5)
Tài liệu thương hiệu B2C phần 2
Lựa chọn thanh dẫ
Báo cáo y học: " Role of miR-1 and miR-133a in myocardial ischemic postconditioning"
Cách tăng năng suất đậu phộng
Bộ đề thi học kỳ môn Toán
Beginning JavaScript Tutorials_5
LUẬN VĂN: Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam
Luận văn : KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) part 1
Lựa chọn cầu chì, dao cách ly
Triết học về nho giáo và ảnh hưởng ở Việt Nam - 3
Grammar and vocabulary games for children - part 1
Báo cáo y học: "Composition and conservation of the mRNA-degrading machinery in bacteria"
Cách trồng lạc thu đông đạt năng suất cao
Những kinh nghiệm bổ ích từ một trò chơi truyền hình
Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
LUẬN VĂN: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tiền lương tại Công ty thiết bị điện Cửu Long
Beginning JavaScript Tutorials_6
BÀI GIẢNG SUY TIM
Lựa chọn máy cắt điện
Báo cáo y học: "miR-223 regulates migration and invasion by targeting Artemin in human esophageal carcinoma"
Grammar and vocabulary games for children - part 2
Dropbox – Tự tạo trang chia sẻ hình ảnh trực tuyến
Chăm sóc lúa đông xuân cuối vụ
Triết học về nho giáo và ảnh hưởng ở Việt Nam - 4
Thay đổi nội dung hoạt động tiếp thị: Những vấn đề cần quan tâm
Phân loại phương trình mũ theo phương pháp giải
LUẬN VĂN: Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Nhà máy Long
CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_1
Giải pháp diệt lúa bị bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá đơn giản, hiệu quả
Fake ip là gì ?
Các điều kiện kiểm tra thiết bị khi xảy ra ngắn mạc
Những bài học thu được từ thất bại của Microworks
Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Grammar and vocabulary games for children - part 3
Vai trò con người thúc đấy kinh tế Việt Nam trong hội nhập - 1
Alterations of matrix metalloproteinases in the healthy elderly with increased risk of prodromal Alzheimer’s disease
LUẬN VĂN: Những giải pháp Marketing cho hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành ở Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đông Nam á
Đặc điểm Cơn đau thắt ngực
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_2
Gieo thẳng lúa bằng công cụ xạ hàng
Google cắt đường link URL trên trang kết quả tìm kiếm google.com.vn
Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam
Sản phẩm tốt chưa chắc đã giành được chiến thắng – Tại sao?
Chọn theo điều kiện làm việc lâu dà
CREATING A SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR ELDERLY WITH CHRONIC ILLNESS
Grammar and vocabulary games for children - part 4
Vai trò con người thúc đấy kinh tế Việt Nam trong hội nhập - 2
LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức hoạt động Marketing kinh doanh hàng NK các trang thiết bị chuyên ngành công an tại công ty TNHH phát triển công nghệ
Hẹp lỗ van hai lá ( Mitralvalve stenosis
Giống khoai lang mới KB4
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_3
Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
Anemia in the Elderly: How Should We Define It, When Does It Matter, and What Can Be Done?
Hệ thống phát hiện xâm nhập trong mạng không dây ( wifi ) IDS
LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN
8 Liệu pháp hồi sinh một doanh nghiệp đang hấp hối - Phần 24
Grammar and vocabulary games for children - part 5
Vai trò con người thúc đấy kinh tế Việt Nam trong hội nhập - 3
Hẹp lỗ van động mạch chủ (Aortic valvular stenosis)
Kinh nghiệm sử dụng giàn kéo gieo thẳng lúa
Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_4
Arthritis A leading cause of disability in the United States
Báo cáo y học: "RNA interference of argininosuccinate synthetase restores sensitivity to recombinant arginine deiminase (rADI) in resistant cancer cells"
Hướng dẫn tạo tài khoản Google + (Google plus)
Khái quát về sử dụng máy tính trong tính toán ngắn mạch
Vai trò con người thúc đấy kinh tế Việt Nam trong hội nhập - 4
Grammar and vocabulary games for children - part 6
Kinh nghiệm trồng lạc đông trên đất hai lúa
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 1
Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_5
HEALTH BEHAVIOUR OF THE ELDERLY: BETWEEN NEEDS AND REALITY - A COMPARATIVE STUDY –
Phương pháp đường cong tính toá
Vai trò con người thúc đấy kinh tế Việt Nam trong hội nhập - 5
Báo cáo y học: "Granulocyte-CSF induced inflammation-associated cardiac thrombosis in iron loading mouse heart and can be attenuated by statin therapy"
Joomla 3.0 có gì mới ? (what's new in joomla 3.0)
Grammar and vocabulary games for children - part 7
Kỹ thuật trồng giống khoai lang KB-1 và KL-5
HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ
Đề án tốt nghiệp: Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn thi: Sinh học lớp 9, HUYỆN EASÚP
Các máy phát điện đồng bộ không có dao động công suất
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_6
Healthy eating – basics of nutrition of the elderly
Khi mua điện thoại di động phải lưu ý những gì?
English for personal assistants - part 1
Báo cáo y học: "Tumor necrosis factor-a enhances hyperbaric oxygen-induced visfatin expression via JNK pathway in human coronary arterial endothelial cells"
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 2
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Vai trò và ứng dụng của Pháp luật tư sản - 1
Tính toán ngắn mạch
LUẬN VĂN: Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_7
Social capital and Health status: a protective impact among elderly or inactive but not among active ?
Kinh nghiệm xương máu triển khai email marketing
TRIỆU CHỨNG HẸP VAN HAI LÁ
English for personal assistants - part 2
Khái niệm về ngắn mạch
Bảy chiêu thức giúp bạn thành công trong kinh doanh
Vai trò và ứng dụng của Pháp luật tư sản -2
Body composition in the elderly: Reference values and bioelectrical impedance spectroscopy to predict total body skeletal muscle mass
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_8
LUẬN VĂN: Phân tích thiết kế phần mền quản lí nhân sự tại công ty cơ khí ô tô 1-5
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 3
Nên dùng phiên bản Windows 7 nào?
8 Liệu pháp hồi sinh một doanh nghiệp đang hấp hối - Phần 1
English for personal assistants - part 3
Điện năng và tổn thất điện năn
Predictors of elderly persons’ quality of life and health practices in Nigeria
vai trò ý thức trong xã hội hiện đại theo quan điểm triết học - 1
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_9
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
LUẬN VĂN:Quản trị nhân sự - thực trạng và giải pháp
Nhiễm bệnh vì sơn móng tay phát sáng
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH - MẶT CHÂN ĐẾ
Tính toán tổn thất công suất
English for personal assistants - part 4
vai trò ý thức trong xã hội hiện đại theo quan điểm triết học - 2
LUẬN VĂN: Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_10
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 4
Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha
Những cách sử dụng điện thoại di động an toàn
GS.TS. NGUYỄN THỊ HIỀN (chủ biên)PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG. PGS.TS. GIANG THẾ
Báo cáo y học: "Aciculatin inhibits lipopolysaccharide-mediated inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression via suppressing NF-B and JNK/p38 MAPK activation pathways"
English for personal assistants - part 5
vai trò ý thức trong xã hội hiện đại theo quan điểm triết học - 3
LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty THHH Việt Thắng Bắc Giang
Tổn thất điện áp trên đường dây ba pha có phụ tải tập trung
Hở lỗ van hai lá
The 5 Things You Must Do to Keep Your Mind Young and Sharp_11
Những điều khiến tôi tin Google sẽ chiến thắng Facebook...
Báo cáo y học: " Mitochondrial targeting of human NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 2 (NDUFV2) and its association with early-onset hypertrophic cardiomyopathy and encephalopathy"
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMEFLU MS AMERIPHARM
HỢP LỰC CỦA CÁC LỰC SONG SONG – NGẪU LỰC CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG
English for personal assistants - part 6
Sơ đồ thay thế máy biến á
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 5
LUẬN VĂN:Phân tích thị trường của bánh mềm Hải Châu
vai trò ý thức trong xã hội hiện đại theo quan điểm triết học - 4
Báo cáo y học: "Salvianolic acids: small compounds with multiple mechanisms for cardiovascular protection"
5 hiểm họa sức khỏe rình rập bạn trong mùa hè
Những website thành công nhờ từ bỏ ý tưởng ban đầu
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMEPROXEN AMERIPHARM
Những bí quyết mở rộng thị phần
Sơ đồ thay thế lưới cung cấp điện
ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC
English for personal assistants - part 7
LUẬN VĂN:Bảo hiểm xã hội Thanh Hoá
Báo cáo y học: "Decreased GABAB receptor function in the cerebellum and brain stem of hypoxic neonatal rats: Role of glucose, oxygen and epinephrine resuscitation"
Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 6
Bí quyết nghỉ trưa hiệu quả cho giới văn phòng
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMIKACIN INJECTION MEIJI MEIJI SEIKA
Phá bỏ cơ chế kích hoạt (active) trong Windows 7 mãi mãi mọi phiên bản
4 bước xây dựng nhóm ăn ý
Trạm hạ áp phân xưởng ngoài trờ
English for personal assistants - part 8
CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHỐI TÂM VẬT RẮN ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN
Kỹ thuật trồng khoai lang đông
LUẬN VĂN: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay
Báo cáo y học: " Protein kinase A-dependent Neuronal Nitric Oxide Synthase Activation Mediates the Enhancement of Baroreflex Response by Adrenomedullin in the Nucleus Tractus Solitarii of Rats"
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMIKLIN - AMIKLIN
Chị em mách nhau tự chế thuốc chữa ho
Phần mềm đọc và chỉnh sửa file PDF – Xchange Viewer (PDF to Word)
TỔNG QUAN HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
Luận văn: Hoàn thiện quản lý và phát triển lực lượng đại lý tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bến Tre
Khái quát và phân loại trạm điện
5 yếu tố nhà quản lý cần biết khi xây dựng và phát triển nhóm làm việc
Báo cáo y học: "Fish-on-a-chip: a sensitive detection microfluidic system for alzheimer’s disease"
Kỹ thuật trồng và chăm sóc lạc đông
PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
English for personal assistants - part 9
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMINOPLASMAL 5% - 10%
LUẬN VĂN: Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp
Tác dụng phụ của vitamin tổng hợp
Phần mềm đóng băng ổ cứng shadown defender
Xác định phụ tải điện khu vực đô th
Báo cáo y học: "Immunohistochemical localization of mu opioid receptor in the marginal division with comparison to patches in the neostriatum of the rat brain"
Coping with ageing and failing health: A qualitative study among elderly living alone
History of Modern Mathematics, by David Eugene Smith
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMINOSTERIL 5% FRESENIUS
MOMEN LỰC MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN
English for personal assistants - part 10
LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm công ty dệt 19/5 Hà Nội
Tác dụng chữa bệnh của hạt tiêu đen
Phần mềm Kế toán Doanh Nghiệp Nhỏ và vừa
Xác định phụ tải điện khu vực công nghiệp
Văn hóa và vai trò văn hóa trong kinh doanh
HOW TO BEAT THE HEAT FOR A SAFE SUMMER
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMINOSTERIL N-HEPA 5% FRESENIUS
Báo cáo y học: "MiR-204 regulates cardiomyocyte autophagy induced by ischemia-reperfusion through LC3-II"
LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp
English for personal assistants - part 11
Phương hướng thiết kế website
Phụ tải điện trạm bơm
TÁC DỤNG KHÔNG NGỜ CỦA STRESS
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMLOR PFIZER
Cardiovascular tolerance of healthy elderly subjects to weight-lifting exercises
Vật chất và ý thức trong xây dựng CNXH sao 1986
Báo cáo y học: "Molecular profile and copy number analysis of sporadic colorectal cancer in Taiwan"
Luận văn: Đổi mới quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Phụ tải điện
Pinterest có thể sẽ vượt qua Facebook
English for personal assistants - part 12
10 lý do tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AMOCLAVIC - AMOCLAVIC FORTE HIKMA
Loạn nhịp tim và điều trị - Phần 3
Caregiver Stress and Elder Abuse
LUẬN VĂN: Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines
Báo cáo: “Định giá IPO- Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam”
Báo cáo y học: "Sphingosine-1-phosphate promotes the differentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells into cardiomyocytes under the designated culturing conditions"
7 phương pháp thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm
Cấu trúc đường dây trên không
Pinterest là gì? what is pinterest
7 cách tuyệt vời để bảo vệ cửa sổ tâm hồn
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ANAXERYL
English for personal assistants - part 13
Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX – PCR ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TỪ PHÂN BÒ, PHÂN HEO TIÊU CHẢY VÀ THỊT BÒ part 3
Helping the elderly with activity limitations
La géométrie en vers techniques, by Lyon Des Roys
LUẬN VĂN: Vốn và vấn đề tạo vốn của Doanh nghiệp
Chuyên đề: Khảo sát chất lượng dịch vụ của trung tâm tin học
CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MÁY BIẾN THẾ TRUYỀN TẢI ĐIỆN
8 nguyên tắc vàng giúp làm việc nhóm hiệu quả
Báo cáo y học: "PLCb1-SHP-2 complex, PLCb1 tyrosine dephosphorylation and SHP-2 phosphatase activity: a new part of Angiotensin II signaling?"
Trị tiêu chảy bằng lá vú sữa
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ANEXATE HOFFMANN - LA ROCHE
Tạo Boot USB Hirent Boot 10
English for personal assistants - part 14
Healthy Ageing – Strengthen Community Action
Logic, by Carveth Read
LUẬN VĂN: Giải pháp phát triển lao động kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
10 phương pháp quản lý thúc đẩy năng lực hoạt động của nhóm
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ANTIDOL 200 mg - 400 mg
Phân tích sự chuyển đổi cơ chế Kinh tế thị trường tại Đại hội 6 - 1
Tắt nhanh máy tính
Báo cáo y học: "Stanniocalcin-1 promotes tumor angiogenesis through up-regulation of VEGF in gastric cancer cells"
Chọn quần áo đúng cách để khỏe hơn
Miscellaneous Mathematical Constants, by Various
Chronic Disease, Functional Status and Quality Of Life Among The Elderly In Singapore
ĐỊNH LUẬT ÔM TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH RLC NỐI TIẾP CỘNG HƯỞNG
Bài học làm việc nhóm từ đàn ngỗng
LUẬN VĂN: Thu hút đầu tư trực tiếp nhằm phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ An
Thiết kế website lấy tin tự động bằng joomla econtent
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APO-AMILZIDE APOTEX
Chọn và giữ dưa hấu tươi lâu
Pi, by Scott Hemphill
Phân tích sự chuyển đổi cơ chế Kinh tế thị trường tại Đại hội 6 - 2
Báo cáo y học: "Carbon monoxide affects electrical and contractile activity of rat myocardium"
Các tình huống khó xử khi giao tiếp với đối tác
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN GIÁ TRỊ HIỆU
Physical health and functional ability of an elderly, population in Sri, Lanka
Tìm hiểu chụp cận cảnh - Sử dụng kính cận cảnh
LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APO-ATENOL APOTEX
Lưu ý đặc biệt cho người bị tiểu đường trong mùa hè
Cách lập kế hoạch kinh doanh - Học cách lập kế hoạch kinh doanh như thế nào
A Primer of Quaternions, by Arthur S. Hathaway
TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Trao đổi link liên kết để tăng truy cập thứ hạng của website
Các loại dây dẫn
Phân tích sự chuyển đổi cơ chế Kinh tế thị trường tại Đại hội 6 - 3
Báo cáo y học: "Thymic function and T cell parameters in a natural human experimental model of seasonal infectious diseases and nutritional burden"
Ngất và lịm ( Syncope and faintness)
Impact of Culture on Depressive Symptoms of Elderly Chinese Immigrants
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APO-DOXY APOTEX
LUẬN VĂN: Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian tới
Ten British Mathematicians of the 19th Century by Alexander Macfarlane
Bệnh mùa hè Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Xu hướng chuyển từ chuột không dây sang chuột vô hình
Lưới điện đô th
NEW EUMEMBER STATES AND THE DEPENDENT ELDERLY
Lý luận nhận thức vào đổi mới kinh tế tại Việt Nam - 1
Báo cáo y học: "Identification of 11-amino acid peptides that disrupt Notch-mediated processes in Drosophila"
LUẬN VĂN: Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Luông Pha Bang trong giai đoạn hiện nay
English for personal assistants - part 15
The 32nd Mersenne Prime, by David Slowinski
Ngừng tuần hoàn (Cardiac arrest)
Bài tập có lời giải môn Kế toán thuế
3 thói quen cần thực hiện nhất mỗi ngày
Những yêu cầu chung về lưới cung cấp điện
Cognitive function and brain structure correlations in healthy elderly East Asians
The Earliest Arithmetics in English, by Anonymous
LUẬN VĂN: Giải pháp đẩy mạnh Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Lưới điện và lưới cung cấp điện
Báo cáo y học: "Anti-Inflammatory mechanisms of the proteinaseactivated receptor 2-inhibiting peptide in human synovial cells"
NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
Lý luận nhận thức vào đổi mới kinh tế tại Việt Nam - 2
English for personal assistants - part 16
Búp bê tóc mây - tập 06
Khi nào nên thay hộp cơm nhựa
The Fibonacci Number Series, by Michael Husted
Tài liệu: Cognitive function and brain structure correlations in healthy elderly East Asians
LUẬN VĂN: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CUNG CẤP ĐIỆN
Xoa bóp bấm huyệt trị tiểu đêm
Búp bê tóc mây - tập 01
Báo cáo y học: "Specific microtubule-depolymerizing agents augment efficacy of dendritic cell-based cancer vaccines"
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX – PCR ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TỪ PHÂN BÒ, PHÂN HEO TIÊU CHẢY VÀ THỊT BÒ (part 7)
Lý luận nhận thức vào đổi mới kinh tế tại Việt Nam - 3
The first 498 Bernoulli Numbers* #22 in our series of math constants Copyright laws are changing all over the world
Đề tài: Đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực trường Đại học Tiền Giang
Chương 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++
LUẬN VĂN: Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APO-PIROXICAM APOTEX
Lesson 5: a day in the life of a stately home owner
Búp bê tóc mây - tập 02
3 bước giảm stress nhanh chóng
Luận văn : Bước đầu đọc trình tự vùng rDNA-ITS của nấm Rhizoctonia solani Kuhn part 1
Best Practice Statement: Care of the Older Person’s Skin
Báo cáo y học: "Identification of a truncated form of methionine sulfoxide reductase a expressed in mouse embryonic stem cells"
Lý luận nhận thức vào đổi mới kinh tế tại Việt Nam - 4
Bài tập Chương 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APO-RANITIDINE APOTEX
LUẬN VĂN: Giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở nước ta hiện nay
Lesson 6: a day in the life of a driving instructor
Búp bê tóc mây - tập 03
Nhồi máu cơ tim cấp tính
4 phương pháp rẻ tiền nhất là khắc tinh của ung thư
Cognitive and Physiologic Correlates of Subclinical Structural Brain Disease in Elderly Healthy Control Subjects
Chương 4 SƠ LƯỢC THƯ VIỆN IOSTREAM.H
Báo cáo y học: " Resveratrol retards progression of diabetic nephropathy through modulations of oxidative stress, proinflammatory cytokines, and AMP-activated protein kinase"
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc APRANAX HOFFMANN - LA ROCHE
Lý luận nhận thức vào đổi mới kinh tế tại Việt Nam - 5
LUẬN VĂN: Đổi mới hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá
Ứng dụng vi xử lý
Búp bê tóc mây - tập 04
Luận văn : Bước đầu đọc trình tự vùng rDNA-ITS của nấm Rhizoctonia solani Kuhn part 2
Nguyên tắc phòng ngừa khi dịch cúm gia cầm đang bùng phát
Trends in dietary habits of the elderly: The Indonesian case
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc BONEFOS SCHERING AG
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ARCALION 200 mg
Chương 5 PHƯƠNG THỨC THIẾT LẬP, PHƯƠNG THỨC PHÁ HỦY
Báo cáo y học: "Immunomodulatory properties of human adult and fetal multipotent mesenchymal stem "
Búp bê tóc mây - tập 05
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A (ĐỀ 1)
Luận văn : Bước đầu đọc trình tự vùng rDNA-ITS của nấm Rhizoctonia solani Kuhn part 3
Xông hơi, xoa bóp có giải rượu, giảm cân
Subjective memory complaints and cognitive performance in a sample of healthy elderly
Etext The first 1000 Euler numbers
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ARDUAN GEDEON RICHTER
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc BRISTOPEN
Chúa tể bầu trời - tập 1
Chương 6 TOÁN TỬ GÁN (operator=)
Báo cáo y học: " Colorectal carcinoma: nucleosomes, carcinoembryonic antigen and ca 19-9 as apoptotic markers; a comparative study"
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011 (MÃ ĐỀ 868)
Những rủi ro sức khỏe có thể phụ nữ chưa biết
Bài giảng Suy tim (Heart failure)
The first 1001 Fibonacci Numbers #21 in our series of math constants Copyright laws are changing all over the world
Normative data for healthy elderly on the phonemic verbal fluency task – FAS
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc AREDIA NOVARTIS
Truyện Chúa tể bầu trời - tập 2
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CaC 1000 SANDOZ NOVARTIS
Chương 2 Soạn thảo văn bản - Bài 1
The Golden Mean, by Jerry Bonnell and Robert Nemiroff
Báo cáo y học: " Genetic polymorphisms in glutathione S-transferase (GST) superfamily and risk of arsenic-induced urothelial carcinoma in residents of southwestern Taiwan"
Xử lý nhanh khi bị ngộ độc thực phẩm
Windows Server 2008 R2
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ARGININE VEYRON
NGUYÊN NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Health Insurance Coverage of the Near Elderly, 1994−2005
Chúa tể bầu trời - tập 3
Đề tài: Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta
Chương 1 Tin học căn bản - Bài 1
Hindu-Arabic Numerals, by David Eugene Smith and Louis KarpinskiofTheCharles
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ASCORTONYL GERDA
Lý luận thực tiễn vào xây dựng nền kinh tế tại Việt Nam - 1
Báo cáo y học: "Prescribing and using self-injectable antiretrovirals: How concordant are physician and patient perspectives?"
Tài liệu MS Excel 2007
Chữa bệnh hoa mắt chóng mặt theo Đông y
Healthy Lifestyle in the Elderly’s View in Romania and Latvia
Chúa tể bầu trời - tập 4
AN THẦN, GIẢM ĐAU VÀ DÃN CƠ TRONG ICU
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCIBRONAT NOVARTIS
Chương 1 Tin học căn bản - Bài 2
the number e jerry bonnell
English for personal assistants - part 17
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ASPÉGIC
Lý luận thực tiễn vào xây dựng nền kinh tế tại Việt Nam - 2
Giáo trình Quan trắc và phân tích môi trường
ELDERLY SERVICES IN HONG KONG
Báo cáo y học: " A randomized, controlled trial of initial anti-retroviral "
Chữa bệnh phong thấp bằng rễ bưởi bung
The Number Concept, by Levi Leonard Conant
Luận văn : Bước đầu đọc trình tự vùng rDNA-ITS của nấm Rhizoctonia solani Kuhn part 4
Chương 1 Tin học căn bản - Bài 3
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCINOL
English for personal assistants - part 18
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ASPIRINE PH8 3M
Luận văn: Chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội qua từng thời kỳ phát triển của đất nước
The philosophy of mathematics, by Auguste Comte
Báo cáo y học: "Is vitamin D deficiency involved in the immune reconstitution inflammatory syndrome?"
Preventing Disability in the Elderly With Chronic Disease
Huyết áp bao nhiêu là bình thường
Phẫu thuật cắt đại tràng phải nội soi
Chương 1 Tin học căn bản - Bài 4
English for personal assistants - part 19
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCIUM
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc ATARAX UCB PHARMA
Luận văn: Thực trạng, giải pháp và kiến nghị nhằm triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
The Romance of Mathematics, by P. Hampson
Mách bạn cách trị táo bón hiệu quả
English for personal assistants - part 20
Báo cáo y học: "Comparative study of the persistence of anti-HIV activity of deoxynucleoside HIV reverse transcriptase inhibitors after removal from culture"
Joomla! 1.5 SEO
Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 1
Người trẻ chớ coi thường việc đâu lưng
Luận văn: Thực trạng và giải pháp triển khai công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm xuyên Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2002
Báo cáo đề tài: " Tìm hiểu cloud computing "
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCIUM-SANDOZ FORTE NOVARTIS
Etext The value of Zeta(3) to 1,000,000 Places #19 in our series of math constants
English for personal assistants - part 21
Mẹo vặt trị hôi miệng dễ làm lại hiệu quả
Báo cáo y học: "Ankle-brachial index in HIV infection"
Luận văn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)
Giáo án Vật lý 9 bài 5: Đoạn mạch song song
Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm sò
Luận văn ' Bảo mật mạng máy tính và Firewall '
Chúa tể bầu trời - tập 5
Phẫu thuật cắt đại tràng xích-ma nội soi
The Way To Geometry, by Peter Ramus
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA NĂM 2010
Luận văn: Thực trạng và một số kiến nghị về giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc trong nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO
English for personal assistants - part 22
Báo cáo y học: "Adherence to anti-retroviral therapy among HIV patients in Bangalore, India"
Những hạng mục trên nhãn mác không thể bỏ qua
Đề tài: Các Hướng Tiếp Cận Phân Loại Email và Xây Dựng Mail Client hỗ trợ tiếng Việt
Nguyên nhân tụt huyết áp và cách sơ cứu nhanh
The Way To Geometry, by Peter Ramus
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Chúa tể bầu trời - tập 6
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCIUM-SANDOZ
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo
8 thủ phạm gây mất ngủ
Báo cáo y học: " Fat distribution and longitudinal anthropometric changes in HIV-infected men with and without clinical evidence of lipodystrophy and HIV-uninfected controls: A substudy of the Multicenter AIDS Cohort Study"
English for personal assistants - part 23
Đề tài: " Các Phương Pháp Lập Trình Vượt Firewall "
Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội
Alcohol & the Elderly: IAS Factsheet
Chúa tể bầu trời - tập 7
Bài tập điều kiện môn: Xử lý tín hiệu số
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALCREM RAPTAKOS BRETT
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Mẹo vặt với hành tây có thể bạn chưa biết
Tài liệu Hóa sinh
Báo cáo y học: "An alternative methodology for the prediction of adherence to anti HIV treatment"
English for personal assistants - part 24
Đồ án: " Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng Web trên siêu thị trực tuyến với ASP.NET MVC "
Luận Văn: Thực trạng và phương hướng hoạt động và những biện pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt hoạt động của BHXH TP Vinh
Writing your doctoral dissertation - part 8
Elderly Poverty: The Challenge Before Us
Chúa tể bầu trời - tập 8
Tài liệu về Ắc qui
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - BÁO CÁO HỢP NHẤT QUÝ 3 - 2009
HỒI SINH HÔ HẤP TUẦN HOÀN ( CPR )
THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
CHƯƠNG 1 Thiết bị và dụng cụ đo dùng trong thí nghiệm và kiểm định công trình
Đề tài: " Xây dựng portal chứng khoán "
English for personal assistants - part 25
Báo cáo y học: "Adrenal suppression due to an interaction between ritonavir and injected triamcinolone: a case report"
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu thuộc phạm vi BHXH Thị xã Thái Bình
Assessment of Quality of Life among Rural and Urban Elderly Population of Wardha District, Maharashtra, India
Chung Sức - tập 1
Ăn gì khi bị đau dạ dày
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALMOL 325 / CALMOL 500
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM
Đề tài: " Cơ sở kỹ thuật cơ bản thông tin di động "
Luận văn: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại công ty bảo hiểm Việt Nam
XỬ TRÍ CẤP CỨU NGƯNG TUẦN HOÀN HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN
Những bí kíp mách nhỏ cho các bà nội trợ
English for personal assistants - part 26
Báo cáo y học: " Comparison of brachial and carotid artery ultrasound for assessing extent of subclinical atherosclerosis in HIV: a prospective cohort study"
Physical activity and mental health status among elderly people
A Treatise on the Theory of Invariants by Oliver E. Glenn
Chung Sức - tập 2
Writing your doctoral dissertation - part 9
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CALYPSOL GEDEON RICHTER
Đề tài: " Công nghệ mã hóa DMT trong internet "
Bệnh đau lưng - chớ coi thường
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính BHXH tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Bí quyết bảo quản trà và cà phê
BƯỚC TIẾN MỚI TRONG HỒI SINH TIM PHỔI: CỨU SỐNG VÀ XA HƠN
English for personal assistants - part 27
Stress symptoms and coping strategies in healthy elderly subjects
Báo cáo y học: " Effectiveness of antiretroviral therapy and development of drug resistance in HIV-1 infected patients in Mombasa, Kenya"
Chung Sức - tập 3
Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen, by Felix Klein
Writing your doctoral dissertation - part 10
Luận văn Cử nhân Tin học: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và ứng dụng thử nghiệm trong bài toán quản trị mạng
Luận văn: Thực trạng và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm xã hội Phú Thọ trong thời gian vừa qua
Phương pháp bổ phế ích khí
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CARDIMAX-20 USV
Cách vệ sinh miệng cho bé dưới 2 tháng tuổi
Tractatus Logico-Philosophicus, by Ludwig Wittgenstein
English for personal assistants - part 28
Chung Sức - tập 4
Luận văn : XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ part 1
Báo cáo y học: " Serum lipid profiles among patients initiating ritonavir-boosted atazanavir versus efavirenz-based regimens"
Health promotion for the elderly: gerontogeriatric nursing commitment
Đề tài: " Công nghệ điện thoại IP "
Khi bị hoa mắt chóng mặt người cao tuổi nên làm gì
Writing your doctoral dissertation - part 11
Khi ngủ đừng nên nằm sấp hoặc nằm ngửa
Luận văn Thực trạng và các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang
A First Book in Algebra, by Wallace C. Boyden
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CARDURAN PFIZER
Chung Sức - tập 5
English for personal assistants - part 29
Đề tài: " Monitor theo dõi bệnh nhân "
Báo cáo y học: "Comparison of metal-dependent catalysis by HIV-1 and ASV integrase proteins using a new and rapid, moderate throughput assay for joining activity in solution"
Luận văn : XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ part 2
12 kiểu khách hàng và cách ứng xử với họ (Phần 2)
Quyết định số 2129/QĐ-BNN-KH
Writing your doctoral dissertation - part 12
MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mẹo hay thông mũi
English for personal assistants - part 30
Báo cáo y học: " Reduction of the HIV-1 reservoir in resting CD4+ T-lymphocytes by high dosage intravenous immunoglobulin treatment: a proof-of-concept study"
ĐỀ TÀI: " Peniccilium roquefoti "
"Chiến đấu" với tật nói xấu
Luận văn : XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ part 3
Writing your doctoral dissertation - part 13
Quyết định số 2118/QĐ-BNN-TC
English for personal assistants - part 31
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CATAFLAM NOVARTIS
9 thói quen xấu gây hại thận
Đề tài: " Tự động trả lời điện thoại "
Báo cáo y học: " Polychromatic immunophenotypic characterization of T cell profiles among HIV-infected patients experiencing immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)"
TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
Công thức vàng ứng xử với đồng nghiệp “khó ưa”
English for personal assistants - part 32
Writing your doctoral dissertation - part 14
Quyết định số 2113/QĐ-BNN-KHCN
Những thói quen cần thay đổi trước khi ăn giúp tăng tuổi thọ
Đề tài: " Xây dựng trang Web TV-Online "
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CATALIN TAKEDA
Báo cáo y học: " Elevated ethyl methanesulfonate (EMS) in nelfinavir mesylate (Viracept®, Roche): overview"
English for personal assistants - part 33
Giao tiếp ứng xử với khách hàng
Newnes Sensor Technology Handbook 2005 Yyepg Lotb Part 3
Writing your doctoral dissertation - part 15
Đồ án: " Định vị tính toán khắp nơi "
Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC
9 bí quyết tuyệt vời cho phụ nữ
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CAVINTON GEDEON RICHTER
Báo cáo y học: "Protease inhibitor-induced nausea and vomiting is attenuated by a peripherally acting, opioid-receptor antagonist in a rat model"
English for personal assistants - part 34
Luận văn: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
Chung Sức - tập 6
Writing your doctoral dissertation - part 16
Newnes Sensor Technology Handbook 2005 Yyepg Lotb Part 4
Giới trẻ và ứng xử nơi công cộng
Đề tài: " Thiết Kế Hệ Thống Hẹn Giờ Cho Thiết Bị Điện "
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CECLOR CD ELI LILLY
Quyết định số 2190/QĐ-BTC
Báo cáo y học: " Detection of HIV-1 RNA/DNA and CD4 mRNA in feces and urine from chronic HIV-1 infected subjects with and without anti-retroviral therapy"
Bảo vệ da như thế nào để tránh bị ung thư da
English for personal assistants - part 35
Luận văn: Thực trạng thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội
Dr.Slump - tập 17
Đồ án: " Môn cơ học máy ( tiếng Nga )"
Writing your doctoral dissertation - part 17
Newnes Sensor Technology Handbook 2005 Yyepg Lotb Part 5
Báo cáo y học: "Antiretroviral treatment adherence and its determinants in Sub-Saharan Africa: a prospective study at Yaounde Central Hospital, Cameroon"
Quyết định số 2827/QĐ-UBND
Không nên tùy ý uống trà nhân trần
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại
English for personal assistants - part 36
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC
Đồ án: Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22kv
Dr.Slump - tập 01
Newnes Sensor Technology Handbook 2005 Yyepg Lotb Part 6
Báo cáo y học: "HLA-Cw*04 allele associated with nevirapine-induced rash in HIV-infected Thai patients"
Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TC
Writing your doctoral dissertation - part 18
Bài trừ độc tố ở phổi
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Luận văn : XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ part 4
Đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống xe lái trên xe du lịch
English for personal assistants - part 37
Newnes Sensor Technology Handbook 2005 Yyepg Lotb Part 7
Báo cáo y học: " RT-SHIV, an infectious CCR5-tropic chimeric virus suitable for evaluating HIV reverse transcriptase inhibitors in macaque models"
Dr.Slump - tập 02
Quyết định số 1671/QĐ-TTg
Writing your doctoral dissertation - part 19
Những thói quen sức khỏe tốt nên duy trì mỗi ngày
Luận văn: Thực trạng và giải pháp bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám Chí Linh - Hải Dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này trong giai đoạn hiện nay
Báo cáo y học: " Antiretroviral activity of the aminothiol WR1065 against Human Immunodeficiency virus (HIV-1) in vitro and Simian Immunodeficiency virus (SIV) ex vivo"
CÁC HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NGƯNG TUẦN HOÀN HÔ HẤP
Dr.Slump - tập 03
English for personal assistants - part 38
Quyết định số 2175/QĐ-BNN-HTQT
Đề tài : " Xây dựng dịch vụ chát trên điện thoại "
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CECLOR ELI LILLY
Writing your doctoral dissertation - part 20
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, miền núi vùng dân tộc thiểu số
Báo cáo y học: "Hypothesis of snake and insect venoms against Human Immunodeficiency Virus: a review"
Dr.Slump - tập 04
Đề tài: Ảnh hưởng của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia tới quan hệ Mỹ-Trung Quốc
Quyết định số 2166/QĐ-BNN-HTQT
English for personal assistants - part 39
Luận văn : XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRÊN BA GIỐNG BÒ part 5
Quyết định số 181/QĐ-UBND
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEDAX SCHERING-PLOUGH
Luận văn: Thực trạng và Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư giác độ vĩ mô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Báo cáo y học: "Treatment of hypertriglyceridemia and HIV: fenofibrate-induced changes in the expression of chemokine genes in circulating leukocytes"
Writing your doctoral dissertation - part 21
Đề tài: "Hệ Thống Tìm Kiếm Thông Tin Bằng Ngôn Ngữ Việt Anh Hoa "
Dr.Slump - tập 05
Quyết định số 1320/QĐ-BNN-KHCN
English for personal assistants - part 40
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEFAZOLIN MEIJI MEIJI SEIKA
Báo cáo y học: " Comparative analysis of cell culture and prediction algorithms for phenotyping of genetically diverse HIV-1 strains from Cameroon"
Luận văn: Thực trạng và một số phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá
Writing your doctoral dissertation - part 22
Đề tài: " Lập trình vb6 giao tiếp với công rs232
Quyết định số 654/QĐ-UBND
Lý luận thực tiễn vào xây dựng nền kinh tế tại Việt Nam - 3
Dr.Slump - tập 06
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEFOBIS PFIZER
Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg
English for personal assistants - part 41
Báo cáo y học: "Genetic analysis of HIV-1 Circulating Recombinant Form 02_AG, B and C subtype-specific envelope sequences from Northern India and their predicted co-receptor usage"
Luận văn Thực trạng sản xuất kinh doanh và và một số biện pháp đầu tư phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam giai đoạn 1991-2000
Đề tài : " MVC architecture struts framework in java j2ee
Mẹo giải rượu cho ông xã khi say
Writing your doctoral dissertation - part 23
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CELESTAMINE SCHERING-PLOUGH
Dr.Slump - tập 07
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND
Quyết định số 2744/QĐ-BVHTTDL
Lý luận thực tiễn vào xây dựng nền kinh tế tại Việt Nam -4
English for personal assistants - part 42
Báo cáo y học: "Formulation preference, tolerability and quality of life assessment following a switch from lopinavir/ritonavir soft gel capsule to tablet in human immunodeficiency virus-infected patients"
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CELESTODERM-V SCHERING-PLOUGH
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây
Writing your doctoral dissertation - part 24
Quyết định số 1035/QĐ-UBND
Cách đơn giản chữa chứng đau nửa đầu
Chỉ thị số 1685/CT-TTg
Luận văn : THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP part 5
Dr.Slump - tập 08
English for personal assistants - part 43
mâu thuẫn biện chứng trong Xây dựng Kinh tế thị trường địn hướng XHCN - 1
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CELESTONE SCHERING-PLOUGH
Báo cáo y học: " Treatment outcomes and plasma level of ritonavir-boosted lopinavir monotherapy among HIV-infected patients who had NRTI and NNRTI failure"
Loại đường nào nên dùng
Writing your doctoral dissertation - part 25
Quyết định số 864/QĐ-BTC
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP
English for personal assistants - part 44
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CELLCEPT HOFFMANN - LA ROCHE
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 1
Báo cáo y học: " Another look at Emergency Department HIV screening in practice: no need to revise expectations"
mâu thuẫn biện chứng trong Xây dựng Kinh tế thị trường địn hướng XHCN - 2
Cách pha trà chuẩn nhất có lợi cho sức khỏe
Writing your doctoral dissertation - part 26
Thông tư số 128/2011/TT-BTC
Quyết định số 539/QĐ-UBND
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEPODEM RANBAXY
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 2
Writing your doctoral dissertation - part 27
10 cách đơn giản để loại bỏ mỡ thừa
Báo cáo y học: "Magnitude and determinants of nonadherence and nonreadiness to highly active antiretroviral therapy among people living with HIV/AIDS in Northwest Ethiopia: a cross - sectional study"
mâu thuẫn biện chứng trong Xây dựng Kinh tế thị trường địn hướng XHCN - 3
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEPOREX GLAXOWELLCOME
Luận văn : " Quản lí thư viện trên web "
Thông tư số 127/2011/TT-BTC
Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 3
Writing your doctoral dissertation - part 28
6 sai lầm mà phụ nữ dễ mắc phải khi tắm
Đề tài: Việc làm thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam
Báo cáo y học: "Further benefits by early start of HIV treatment in low income countries: Survival estimates of early versus deferred antiretroviral therapy"
mâu thuẫn biện chứng trong Xây dựng Kinh tế thị trường địn hướng XHCN - 4
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CEREBROLYSIN EBEWE - ARZNEIMITTEL
Thông tư số 129/2011/TT-BTC
Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND
Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kĩ Thuật Khám Bụng
Writing your doctoral dissertation - part 29
Dr.Slump - tập 09
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 4
Đề tài: “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước trong khu vực và vận dụng vào Việt Nam”
Mẹo trị đau lưng cho dân văn phòng
Báo cáo y học: "HIV-1 V3 envelope deep sequencing for clinical plasma specimens failing in phenotypic tropism assays"
Quyết định số 4693/QĐ-BCT
Máy móc đại công nghiệp với nền kinh tế Việt Nam - 1
Lý thuyết y khoa: Tên thuốc CETRIZET SUN PHARMA
Quyết định số 1157/2012/QĐ-UBND
Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
Writing your doctoral dissertation - part 30
English for personal assistants - part 45
Đề tài: " Tổng Hợp DiMethyl Ete Từ Khí Tổng Hợp Trên Xúc Tác chat mang Al2O3 "
Dr.Slump - tập 10
Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 1
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 5
Nhanh già vì nghiến răng
Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND
Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay
Quyết định số 871/QĐ-BNN-KH
Máy móc đại công nghiệp với nền kinh tế Việt Nam - 2
Báo cáo y học: " Efficacy, safety and pharmacokinetic of once-daily boosted saquinavir (1500/100 mg) together with 2 nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors in real life: a multicentre prospective study"
Luận văn: Thực trạng hoạt động đầu tư và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực Dệt- may
Writing your doctoral dissertation - part 31
Đề án : " Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của quá trình tái sản xuất xã hội. Thực trạng và sự vận dụng của chúng ở nước ta "
Dr.Slump - tập 11
Thêm 5 điểm cộng cho nước lọc
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 6
Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 2
Nghị định số 84/2011/NĐ-CP
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG
Luận văn " Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế Việt Nam "
Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường theo quan điểm mối liên hệ phổ biến - 1
Luận văn thạc sỹ khoa học: Nén ảnh sử dụng biến đổi Wavelet và ứng dụng trong các dịch vụ dữ liệu đa phương tiện di động, Kỹ thuật nén ảnh,
Writing your doctoral dissertation - part 32
Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND
Dr.Slump - tập 12
Mẹo làm sạch nhanh giày vải
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 7
Quyết định số 1992/QĐ-NHNN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI
Luận văn : Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó part 3
Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường theo quan điểm mối liên hệ phổ biến - 2
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội trong 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 19922002 )
Writing your doctoral dissertation - part 33
Dr.Slump - tập 13
Quyết định số 812/QĐ-BNN-XD
7 nguy cơ sức khỏe lớn khi lái xe
Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 8
Thông tư số 29/2011/TT-NHNN
Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường theo quan điểm mối liên hệ phổ biến - 3
Bảng cân đối quý 4/2009 công ty cổ phần Gò Đàng