TAILIEUCHUNG - Tóan 2 - Bài 78, 79, 80

- Giúp hs : biết đọc tên các ngày tháng. Bước đầu biết xem lịch, biết đọc thứ, ngày ,tháng trên mặt một tờ lịch (tờ lịch tháng). - Làm quen với đơn vị đo thời gian ngày, tháng, biết có tháng có 30 ngày(11 ) có tháng 31 ngày (12 ). - Củng cố về các đơn vị ngày, tháng, tuần lễ. | tiêt 78. NGÀY THÁNG tiêu - Giúp hs biết đọc tên các ngày tháng. Bước đầu biết xem lịch biết đọc thứ ngày tháng trên mặt một tờ lịch tờ lịch tháng . - Làm quen với đơn vị đo thời gian ngày tháng biết có tháng có 30 ngày 11. có tháng 31 ngày 12. . - Củng cố về các đơn vị ngày tháng tuần lễ. II. Đồ dùng dạy hoc - Quyển lịch hoặc tờ lịch tháng. III. Các hoạt động dạy học thiệu bài Ngày Tháng. thiệu các ngày trong tháng. Treo tờ lịch tháng 11 hỏi đây là gì Lịch tháng nào vì sao em biết Lịch tháng cho ta biết điều gì - Yêu cầu học sinh đọc tên các cột - Ngày đầu tiên của tháng là ngày -Tờ lịch tháng. - Tháng 11 vì ở ô ngoài có in số 11 to. - Các ngày trong tháng. - Thứ hai. nào - Ngày 1 tháng 11 vào ngày thứ mấy - Cho hs chỉ vào. - Yêu cầu hs lần lượt tìm các ngày khác. - Yêu cầu nói rõ thứ của các ngày vừa tìm - Tháng 11 có mấy ngày - Kết luận về tờ lịch . - Luyện tập thực hành. Bài 1 - Yêu cầu chúng ta đọc viết các ngày trong tháng. - Một em đọc mẫu. - Yêu cầu nêu cách viết của ngày 7 11. - Hỏi khi viết một ngày nào đó trong tháng ta viết ngày trước hay tháng trước - Yêu cầu làm vở bài tập. - Ngày 1. - Thứ 7. - Hs chỉ tranh. - Hs tìm vừa chỉ vừa nói. Vd 8 11 20 11. - 8 11 thứ 7 20 11 thứ năm. - 30 ngày. - Nghe và ghi nhớ. - Đọc mẫu. - Viết chữ ngày sau đó viết số 7. Viết tiếp chữ tháng rồi viết số 11 - Viết ngày trước . - Làm bài. Đọc Viết Ngày bảy tháng mười một Ngày 7 tháng 11 Ngày mười năm tháng mười một Ngày 15 tháng 11 Ngày hai mươi tháng mười một Ngày 20 tháng 11 Ngày ba mươi tháng mười một Ngày 30 tháng 11 - Thu chấm nx cho điểm tuyên dương. Kết luận khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc viế ngày trước tháng sau. Bài 2 Treo tờ lịch tháng 12 lên bảng và - Tháng 12. hỏi đây là tháng nào - Điền các ngày còn thiếu vào tờ lịch - Hs làm pht. và hỏi Sau ngày 1 là ngày bao nhiêu - Ngày 2. - Một em làm mẫu. - Lớp làm pht nx đúng sai bổ sung. - Cho hs đọc từng câu của phần b rồi trả lời. - Trả lời chỉ ngày đó trên lịch. - Học sinh trả lời miệng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT