TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chẩn đoán và điều trị nhức đầu (Phần 1)

Đại cương Nhức đầu là triệu chứng thường gặp trong rất nhiều loại bệnh lý nhưng lại là triệu chứng không đặc hiệu. Theo phân loại của IHS có hai nhóm bệnh nhức đầu . Nhức đầu nguyên phát . Nhức đầu Migraine . Nhức đầu co cơ (Tension type headache) . Nhức đầu từng cụm (Cluster headache) . Nhức đầu thứ phát . Là một triệu chứng của một bệnh lý nội sọ hay toàn thể | r Chẩn đoán và điều trị nhức đầu BS TRẦN QUANG THẮNNG BS LÊ VĂN NAM Đại cương Nhức đầu là triệu chứng thường gặp trong rất nhiều loại bệnh lý nhưng lại là triệu chứng không đặc hiệu Theo phân loại của IHS có hai nhóm bệnh nhức đầu Nhức đầu nguyên phát Nhức đầu Migraine Nhức đầu co cơ Tension type headache Nhức đầu từng cụm Cluster headache Nhức đầu thứ phát Là một triệu chứng của một bệnh lý nội sọ hay toàn thể Dịch tễ học 60-75 người trưởng thành có ít nhất 1 lần bị nhức đầu 1 năm 5-10 bệnh nhân nhức đầu có đi khám bệnh triệu bệnh nhân năm vào khám tại khoa cấp cứu vì nhức đầu 10 các bệnh nhân nhức đầu là các trường hợp cần điều trị cấp .

TÀI LIỆU HOT